«

»

сеп 04

Јaвни позив за подношење пријава за утврђивање и процену штете насталу због екстремних временских непогода/град, олујно невреме, олујни ветар/ које су задесиле општину Александровац јула 2023.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:020-499-1/2023
Датум:04.09.2023. године
AЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Aлександровац број:820-4/2023 од 16.06.2023. године, члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, „Службени гласник РС“, бр. 65 од 4. августа 2023, 69 од 18. августа 2023,) од 02.08.2023. године и Одлуке Владе Републике Србије о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, број 71/23) од 18.августа 2023. године, Општинска управа општине Александровац, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за утврђивање и процену штете насталу због екстремних временских непогода/град, олујно невреме, олујни ветар/ које су задесиле општину Александровац јула 2023.године

 

Позивају се грађани општине Александровац  који су претрпели штету од елементарне непогоде – јаког олујног ветра, града и кише, на породичним стамбеним објектима у својини грађана током јула месеца 2023. године, да исту пријаве у да насталу штету пријаве непосредно на писарници или поштом на адресу Општинске управе општине Александровац, ул.Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац и то:

-Комисији за процену штете на стамбеним објектима и стамбеним заједницама.

Услов за пријаву штете на породичном стамбеном објекту јесте, да је исти оштећен услед јаког олујног ветра, града и кише у јулу месецу 2023. године, да је оштећена или уништена ствар која служи и неопходна је за задовољење основних животних потреба, те је као таква била у свакодневној или редовној употреби, да је ствар чувана са пажњом и на прописан начин као и да су предузете све мере ради смањења ризика од елементарне и друге непогоде, као и да ус испуњени други услови у скаладу са законом.

Пријава штете која се односи на помоћне објекте и викенд куће, као и за покретну имовину неће бити разматрана од стране Комисије. Такође оштећења која спадају у текуће одржавање неће бити разматрана.

Пријаве грађана ће се примати сваког радног дана, а закључно са 19.09.2023. године.

Грађани који су до сада пријавили причињену штету нису у обавези да исту пријављују након објављивања овог јавног позива.

 

 Начелник општинске управе

  Милан Минић,дипл.правник, ср

Print Friendly, PDF & Email