«

»

мар 02

Решење број 020-118/2022-01 од 02. марта 2022. године 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон,  47/18),  члана 72. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 2/2019) и члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“, број 20/2020), поступајући по Споразуму о унапређењу услова за одржавање избора 01 број: 013 -217/21-39 закључен 29. 10. 2021.  године,

 

Општинско веће општине Александровац на 49. седници одржаној дана  02. марта 2022. године донело је

 Р Е Ш Е Њ Е

 

  1. ДОЗВОЉАВА СЕ бесплатно коришћење просторија месних заједница на територији општине Александровац за своје политичке активности учесницима у изборном поступку за избор народних посланика и избор Председника Републике Србије који ће се одржати 3. априла 2022. године.

 

  1. Решење доставити председницима месних заједница на територији општине Александровац, помоћнику Председника општине Александровац, Општинској управи општине Александровац, архиви председника и архиви.

 

  1. Решење објавити: у „Службеном листу општине Александровац“ и на званичној интернет презентацији општине Александровац  www.aleksandrovac.rs .

 

Образложење

Дана 29. октобра 2021. године Председник Народне скупштине потписао је Споразум о унапређењу услова за одржавање избора са представницима политичких субјеката (Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије, Доста је било, Српски покрет Двери, Демократска странка Србије, Покрет обнове Краљевине Србије, Српска радикална странка, Здрава Србија и Српска странка Заветници), које су сагласне са Закључком међустраначког дијалога о унапређењу услова за одржавање избора под покровитељством председника Народне Скупштине, посебно члан 33. Закључка који се односи на равноправни  приступ просторијама месних заједница  у изборној кампањи политичких субјеката.     

 

            Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-118/2022-01 од 02. марта 2022. године 

 

 

 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                           Др Мирко Михајловић, спец. мед.с.р.                       

Print Friendly, PDF & Email