Arhiva po kategoriji: Oдлуке општинско веће

нов 30

Закључак о утвђивању просечне цене квадратног метра непокретности

Закључак

нов 29

Закључак – Просечна цена квадратног метра непокретности по зонама

            На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (,,Службени гласник РС“, 26/01, 42/02 – одлука СУС,  80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12,  47/13, 68/14- др. закон, 95/18 и 99/18 – одлука УС), члана 46. Закона о локалној …

Nastaviti čitanje »

окт 08

П Р А В И Л Н И КO ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКАО ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТАУ ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон и 47/18), члана 57. и  58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије“  број 21/2016), члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја …

Nastaviti čitanje »

јун 20

Пословник савета за здравље општине Александровац

На основу решења Општинског већа општине Александровац о образовању Савета за здравље општине Александровац  број 020-423/2018-01 од  30. новембра 2018. године, Савет за здравље општине Александровац, на седници одржаној дана  18. јуна 2019. године, доноси   П О С Л О В Н И К САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ   Члан 1. Овим  пословником …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave