Arhiva po kategoriji: Обавештење

дец 30

ОБАВЕШТЕЊЕ

  Р  е п у б л и к а   С р б и ј а СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА Број: 020-614 /2020-01 30.12.2020 године АЛЕКСАНДРОВАЦ       О Б А В Е Ш Т Е Њ Е                 Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине. …

Nastaviti čitanje »

дец 17

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

О Д Л У К A О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2021.  ГОДИНУ

дец 09

Oбавештење о закљученом уговору број 12У/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-269-7/2020 Датум:09.12.2020.године АЛЕКСАНДРОВАЦ                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                                          (набавка број 12У/2020)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге   Опис предмета набавке:Штампање за Завичајни музеј …

Nastaviti čitanje »

дец 03

Oбавештење о закљученом уговору

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-270-7/2020 Датум:03.12.2020.године АЛЕКСАНДРОВАЦ     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (набавка број 13Д/2020)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Уређење простора Завичајног музеја ЖУПА у …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave