Arhiva po kategoriji: КОНКУРСИ

мај 05

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА

На основу члана 85. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19) и члана 9. Одлуке о студентским наградама (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и 15/2016), Општинска управа општине Александровац, дана  05. маја 2022. године, расписује:   К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА     I           …

Nastaviti čitanje »

мар 30

Koнкурс за доделу средстава буџета 2022. год

            На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68 и  члана 6. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац (,,Службени лист …

Nastaviti čitanje »

феб 18

Прелиминарна одлука о одобравању средстава

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација …

Nastaviti čitanje »

феб 18

Јавни конкурс за избор директора

На основу члана 36. став 3 и 4 и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавно комунално стамбеног  предузећа “ Александровац“ Александровац ,чији је оснивач општина Александровац, број:020-88/2022-01 од .  10. фебруара 2022. године, Скупштина општине Александровац …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave