Arhiva po kategoriji: КОНКУРСИ

апр 30

ПРЕЛИМИНАРНА ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација …

Nastaviti čitanje »

апр 30

Записинк са седнице Комисије за доделу средстава буџета општине Александровац удружењима грађана за 2024.

Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА 2024. ГОДИНУ Бр. 06-35/2024-01 Датум: 29.04.2024. године АЛЕКСАНДРОВАЦ З а п и с н и к Са седнице Комисије за доделу средстава буџета општине Александровац …

Nastaviti čitanje »

апр 15

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

            На основу члана  14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2024. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 9/24), раздео 5.  функционална класификација 840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 253 и  члана 6. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац (,,Службени лист …

Nastaviti čitanje »

апр 14

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу 54. и 56. став 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 95. став 1. члана 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18, 114/21 и 92/23) и члана 9. …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave