Arhiva po kategoriji: КОНКУРСИ

авг 25

Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111-10 /2021 – 01 Датум: 23.08. 2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ             На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став …

Nastaviti čitanje »

јул 09

Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа ,,ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР АЛЕКСАНДРОВАЦ –  ЖУПА” Александровац

    На основу члана 36. став 3 и 4 и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 3. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање  директора Јавног предузећа  ,,Пословни центар Александровац – Жупа” Александровац, чији је оснивач општина Александровац,  број 020-545/2021-01  од 29. јуна 2021. године, …

Nastaviti čitanje »

мај 17

Конкурс за а доделу бесповратних средстава за подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање), вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе у 2021. години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (” Службени гласник Републике Србије ” бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник ” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (”Службени лист општине Александровац” број 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за …

Nastaviti čitanje »

мај 17

Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса у 2021. години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (” Службени гласник Републике Србије ” бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник ” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (”Службени лист општине Александровац” број 2/19 ), Одлуке о буџету општине Александровац за …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave