СПИСАК  ИЗДАТИХ  ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА 2019. год

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања +
1 350-99 /2018-04 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ ТС Пољана Стањево са НН КП 2089/1, 1210/2, 1210/1, 1209/3 i 1209/1КО

Стањево

15.01.2019.год.
2 350-100 /2018-04 Радосав Јанковић,

Александровац

Изградња пољопривредног

објекта  П, 

КП 1286/6, 1286/7 KO Александровац 16.01.2019.год.
3 350-102 /2018-04 Милосављевић Дамњан Мрмош Доградња помоћног објекта , спратности П,  А КП 1579  КО

Мрмош

30.01.2019.год.
4 350-1 /2019-04 Вукојевић Верица, Д. Ступањ

Александровац

Изградња стамбеног  објекта ,  111011 А КП   4595/2 КО

Доњи Ступањ

12.02.2019.год.
5 350-2/2019-04 Живковић Љиљана Кожетин Изградња помоћног објекта , спратности П,  А КП   586/1  КО Кожетин

 

13.02.2019год.
6 350-4 /2019-04 ОШ Аца Алексић Уградња унутрашњих гасних инсталација КП 3005 КО

Александровац

21.02.2019.год.
7 350-8 /2019-04 Општина-ЈКСП Александровац Изградња водоводне мреже за насеље Доњи Ступањ, Г КП КО

Доњи Ступањ

21.03.2019.год.
8 350-10/2019-04 Општина Александровац Реконструкција Трга ослобођења КП  3343, 3345, 3346 КО

Александровац

26.02.2019..год.
9 350- 12/2019-04 Предраг Думановић

Београд

Реконструкција, доградња и надградња стамбеног објекта Б КП  2684/1 КО

Александровац

05.03.2019.год.
10

 

350-15 /2019-04 Угринић Мирко

Александровац

Изградња помоћног објекта , спратности С+П,  КП  2496 КО

Александровац

12.03.2019.ГОД.
11 350-16 /2019-04 Општина Александровац Изградња тротоара поред пута у Виткову КП  2754 , 2752/1 КО

Витково

 

05.04.2019.год.
12 350- 17/2019-04 Општина Александровац Изградња тротоара поред пута у Плешу КП 577/1, 575, 574/1 , 3069 КО Плеш 11.04.2019.год.
13 350- 18/2019-04 Општина Александровац Изградња тротоара поред пута у Плочи КП 2886, 2411/2, 2412/4, 2412/1, 2413/2КОПлоча 12.04.2019.г
14 350-24 /2019-04 Општина-ЈКСП Александровац Изградња фекалне канализације –Прва фаза, Г КП КО Витково 01.04.2019.год.
15 350-28 /2019-04 Миљковић Драган

Г.Ступањ

Доградња стамбеног објекта П+1, А КП 3375 КО Горњи Ступањ 16.04.2019.год.
16 350- 39/2019-04 Вомих Теам

 Београд

Изградња надкривеног складишта П, А 125231 КП 49 КО Горњи Ступањ 30.04.2019.год.
17 350-40 /2019-04 Дишић Милан Александровац Изградња помоћног објекта , спратности С+П, А, 127141 КП  1049/2 КО

Александровац

03.05.2019.год
18 350-38 /2019-04 Стамбена заједница Трг ослобођења Адаптација и надградња пословно стамбеног објекта, В КП   3121/2, 3121/1 , 3123 КО

Александровац

17.05.2019.год
19 350-41 /2019-04 БОРИС ОД РАТАЈЕ Изградња складишта

П

КП 2627/5 КО

Ратаје

29.05.2019.
20 350-42 /2019-04 Балкан Полимерс Београд Изградња економског објекта-негативниуслови КП 2801 KO Тулеш 28.05.2019.
21 350-43 /2019-04 Општина-ЈКСП Александровац Изградња водоводне мреже-измена локацијски КП 1614 КО

Доњи Ступањ

09.05..2019.
22 350-45 /2019-04 Ћирић Златана и Бобан, Латковац

Александровац

Изградња стамбеног  објекта ,  111011 А КП 1916/8 КО

Александровац

31.05.2019.
23 350-47/2019-04 Пршић Дарко Александровац Изградња стамбеног објекта,Б КП   3454  КО Ракља

 

04.06.2019
24 350-49/2019-04 Општина-ЈКСП Александровац Изградња водоводне мреже- КП   КО

Парчин, Шљивово, Љубинци

14.06.2019.
25 350-50/2019-04 Графомед ДОО Реконструкција и надградња штампарије КП 439/2КО Стањево 20.06.2019.
26 350-51/2019-04 СШ Свети Трифун Уградња унутрашњих гасних инсталација КП  3454/1 КО

Александровац

20.06.2019.
27 350-52/2019-04 Вукадин Милић Александровац Изградња стамбеног објекта КП 2608 КО Стубал 21.06.2019.
28

 

350-53/2019-04 Зиндовић Миленко

Александровац

Изградња помоћног објекта , А КП  594/7КО

Кожетин

10.06.2019.
29 350-54/2019-04 Марић Драгољуб

Александровац

Изградња помоћног објекта КП  2619/1 КО

Александровац

21.06.2019.
30 350-55/2019-04 ЕПС Дистрибуција

Огранак Крушевац

Изградња ТС Мала Ракља 1 ,НН вод и кабловски вод КП  КОРакља 24.06.2019.
31 350-56/2019-04 ЕПС Дистрибуција

Крушевац

Изградња ТС Мала Ракља 2 и НН вод КП  КОРакља 24.06.2019.
32 350-84 /2019-04 Ненад Љубисављевић

Свилајнац

Изградња помоћних објеката А КП 428 КО Шљивово

 

 

08.08.2019.
33 350-58 /2019-04 Балкан Полумерс

Београд

Изградња пољопривредног објекта , КП  2801 КО

Тулеш

21.06.2019.
34 350-59 /2019-04 Општина-ЈКСП Александровац Изградња помоћног објекта , КП 1614 КО Мрмош 03.072019.
35 350-60 /2019-04 Тоскић Татјана Тулеш Изградња стамбеног  објекта Б КП  438/2 КО

Тулеш

05.072019.
36 350-64 /2019-04 Југоросгаз АД Београд Проширење ДМГ, Радничка и Миломира Џамића КП   1806…КО

Александровац

22.07.2019.
37 350-65 /2019-04 Милан Милић

Шљивово

Реконструкција и доградња стамбеног  објекта КП 603/3 КО Шљивово 10.07.2019.
38 350-66 /2019-04 Анђелић Драган

Александровац

Реконструкција и и промена намене у  стамбени КП 1730 и 1733 КО Стубал 23.07.2019.
39 350-71/2019-04 Роса доо Плеш Изградња складишта-хладњаче

П

КП КО ПЛеш 31.07.2019.
40 350-74/2019-04 Зоран Милинчић Стубал Изградња пољопривредног објекта, А КП 3136/2 КО Стубал 02.08.2019.
41 350-76/2019-04 Општина-ЈКСП Александровац Изградња дела водоводне мреже КП КО Горња Злегиња 29.07.2019.
42 350-78/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња МРС ЗА ОШ Аца Алексић КП 3004/1 КО Александровац 15.08.2019.
43 350-80/2019-04 Василије Бићанин Брус Реконструкција и доградња стамбеног  објекта КП 2521 КО Александровац 08.08.2019.
44 350-90/2019-04 ЕПС Дистрибуција

Огранак Крушевац

Изградња ТС Доњи Ступањ НН вод и кабловски вод, Г КП 6688/1  КО

Доњи Ступањ

11.10.2019.год.
45 350-92 /2019-04 Ћирковић Миломир Пуховац Изградња ограде КП 387,  2773 KO Витково 10.10.2019.
46 350-93 /2019-04 Црквена општина

Александровац

Изградња унутрашњих гасних инсталација КП 3541/1  КО

Александровац

08.10.2019.год.
47 350-94 /2019-04 Милета Томић

Брус

Изградња потпорног зида КП 223/1 КО

Ракља

16.10.2019.год.
48 350-96/2019-04 Милош и Мирјана Милованчевић

Брус

Реконструкција и надградња стамбеног објекта,А КП   3023/1  КО Александровац

 

16.10.2019.год.
49 350-97/2019-04 ППТ Арматуре

Александровац

Изградња складишта, кат. Б КП  1060/7 КО

СТАЊЕВО

18.10.2019.год.
50 350-99/2019-04 СНЕКОПРОМ ДОО Изградња складишта, кат. Б КП  1054/7КО Стањево 28.10.2019.год.
51 350-104/2019-04 Општина- Александровац Изградња градског стадиона Жупа КП   2729/9..2733 КО

Александровац

25.12.2019.год.
52 350-105/2019-04 Милен Прибановић Александровац Изградња помоћног објекта А КП   2977/1 КО

Александровац

02.12.2019.год.
53

 

350-106/2019-04 Општина- Александровац Изградња планинарског дома , Б КП  792 КО

Бзенице

05.12.2019.
54 350-108/2019-04 Горан Минић. Г.Вратари

Александровац

Изградња стамбеног објекта А КП 913 КО

Г. Вратари

12.12.2019.год.
55 350-107/2019-04 Општина Александровац Изградња јавног објекта В КП 2008/1 КО Ратаје 12.12.2019.г
56 350-109/2019-04 Општина Александровац Изградња јавног објекта, категорије В КП 611/1 КО Шљивово 18.12.2019.г
57 350-110/2019-04 Вомих Теам

Београд

Изградња танквана са резервоарима КП 49 КО Горњи Ступањ

 

 

20.12.2019.год.
58 350-111 /2019-04 Општина Александровац Изградња јавног објекта, категорије В КП   КО

Тулеш

18.12.2019.год.
Print Friendly, PDF & Email