СПИСАК ИЗДАТИХ ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

СПИСАК ИЗДАТИХ ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 2017 година

 

1 351-470/2016-04 ЕПС Дистрибуција

Огранак Крушевац

Реконструкција нисконапонске мреже-одбацивање

решења о одобрењу

КП

КО Стубал,

 

05.01.2017.
2 351-198/2017-04 ТРИ Д ПАРТНЕР

Александровац

Реконструкција стамбено пословног објекта-одб.грађ.дозволе КП 3086

КО Александровац

24.01.2017.
3 351-227/2017-04 ТРИ Д ПАРТНЕР

Александровац

Реконструкција стамбено пословног објекта-одб.грађ.дозволе КП 3086

КО Александровац

10.03.2017.
4 351-244/2017-04 Прибановић Данијел

Веља Глава

Изградња мале соларне електране-Прибановић Данијел-одбацивање

решења о одобрењу

КП 1285/4

КО Веља Глава

Прибановић Данијел СЕ

21.03.2017.
5 351-245/2017-04 Прибановић Данијел

Веља Глава

Изградња мале соларне електране-Прибановић Данијел-одбацивање

решења о одобрењу

КП 1285/4

КО Веља Глава

Прибановић Данијел СЕ

21.03.2017.
6 351-285/2017-04 Фруит Хоусе

Грашевци

Измeна грађевинске дозволе за изградњу хладњаче

-одб.грађ.дозволе

КП 771

КО Жиљци

21.04.2017.
7 351-767/2016-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка-одбацивање решења о одобрењу КП 3363

КО Александровац

26.05.2017.
8 351-768/2017-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка-одбацивање решења о одобрењу КП 1757/2

КО Александровац

26.05.2017.
9 351-885/2017-04 Прибановић Данијел

Веља Глава

Изградња прикључног кабловског вода-одбацивање решења о одобрењу КП КО

Веља Глава

12.06.2017.
10 351-1134/2017-04 Спасић Милан

СЗР Винарска кућа Спасић

Употребна дозвола за доградњ винског подрума-одбацивање захтева за употребну дозволу КП 1220/2 КО Тржац
29.06.2017
11 351-1193/2017-04 Радојичић Василије

Кожетин

Захтев за решење о одобрењу-инвестиционо одржавање, адаптација и санација објеката уз промену намене из помоћног објекта-закључак о одбацивању КП 465/2 КО

Кожетин

10.08.2017.год.
12 351-1134/2017-04 ППТ Арматуре АД Александровац Захтев за решење о одобрењу-увођење гасних инсталација у објекат галванизације- закључак о одбацивању КП 1060/8 КО Стањево 16.08.2017.год.
13 351-1207/2017-04 Бекрић Дејан

Александровац

Захтев за решење о одобрењу-увођење гасних инсталација у стамбени објекат- закључак о одбацивању КП 2973/1 КО Александровац 29.08.2017.год.
14 351-1217/2017-04 Југоросгаз АД Београд Захтев за решење о одобрењу-гасни прикључак на ДМГ мрежу- закључак о одбацивању КП 1049/1 КО Александровац 11.09.2017.год.
15 351-1230/2017-04 Николић Зоран Александровац Захтев за решење о одобрењу-увођење гасних инсталација у стамбени објекат- закључак о одбацивању КП 3363 КО Александровац 14.09.2017.год.
16 351-1231/2017-04 Љиљана Јотић Александровац Захтев за решење о одобрењу-увођење гасних инсталација у стамбени објекат- закључак о одбацивању КП 2308/3 КО Александровац 14.09.2017.год.
17 351-1216/2017-04 Југоросгаз АД Београд Захтев за решење о одобрењу-гасни прикључак на ДМГ мрежу- закључак о одбацивању КП 1018/2 КО Стањево 11.09.2017.год.
18 351-1273/2017-04 Анђелко

Цветковић

Доњи Ступањ

Захтев за решење о употребној дозволи-зау стамбени објекат- закључак о одбацивању КП 3963/1 КО Доњи Ступањ 29.09.2017.год.
19 351-1352/2017-04 Ракић Миломир

Латковац

Захтев за измену решења о одобрењу за ограду-закључак о одбацивању решења    КП 222/5 КО Кожетин 26.10.2017.год.

 

 

Print Friendly, PDF & Email