СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

 

СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА  2017 година

 

 

1 351-208/2017-04 Драган М. Мусић

Александровац

Изградња стамбеног објекта

спратности П

КП1761/1 КО Дашница 14.02.2017.
2 351-209/2017-04 Мијатовић Драган

Ботурићи

Изградња хале за пољ.производе

спратности П

КП 1399/2

КО Ботурићи

21.02.2017.
3 351-1168/2017-04 СЗР Винарска кућа Спасић

Милан Спасић

Употребна дозвола за доградњу винског подрума, спратности П, кат.А, класификациони знак 127 121 КП 1220/2 КО Тржац 25.07.2017
4 351-1368/2017-04 Aнђелковић Далибор

Доњи Ступањ

Употребна дозвола за изградњу стамбеног објекат, спратности По+П+Пк, кат.Б, класификациони знак 111 012 КП 3963/1 КО Доњи Ступањ 06.11.2017.
5 351-1480/2017-04  Југоросгаз

АД Београд

Употребна дозвола за МРС са прикључним гасоводом на кп 1060/5 КОСтањево категорија Г  кп 1060/5 КО Стањево  13.12.2017.
6 351-1505/2017-04  ППТ Арматуре

АД

 Употребна дозвола за гасне инсталације природног гаса у кругу фабрике, категорија Г  кп 1060/4/5/7/8/10 КО Стањево  26.12.2017.
7 351-1505/2017-04  Лазаревић Добросав

Александровац

 Употребна дозвола за самоуслужну аутоперионицу у Александровцу 127420, катег. Б    кп 2721/5 КО Александровац  29.12.2017.год
Print Friendly, PDF & Email