Списак издатих употребних дозвола електронским путем 2020

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања

+

1 351- 31/2020-04 АД Вино Жупа Александровац Употреба унутрашњих гасних инсталација КП  1070/6   КО

Стањево

12.02.2020.године
2 351- 32/2020-04 Александра Миленковић

Александровац

 

Употреба унутрашњих гасних инсталација КП  1806/26  КО Александровац 13.02.2020.год.
3 351-44/2020-04 ЈУГОРОСГАЗ АД

Београд

Проширење ДМГ мреже КП    КО Александровац 28.02.2020.год.
4 351-61/2020-04 БОРИС ОД

Ратаје

Складиште пољопривредних производа КП  2627/5 КО

Г.Ратаје

19.03.2020.год.
5 351-65/2020-04 ТРИ ДЕ ПАРТНЕР Александровац Стамбено-пословни објекат реконструкција КП  3086  КО Александровац 06.04.2020.год.
6 351-109/2020-04 СЗР ЖУПА ИНОКС Александровац

 

Изградња пољопривредног објекта КП    КО

Стањево

30.06.2020.год.
7 351-118/2020-04 ЈУГОРОСГАЗ АД

Београд

Гасни прикључак на ДМГ мрежу КП   3121/5  КО

Александровац

03.07.2020.год.
8 351-142/2020-04 Весић Живко Александровац Употреба унутрашњих гасних инсталација КП 3034   КО Александровац 04.08.2020.год.
9 351-157/2020-04 Вујић Слободан

Александровац

Стамбенои објекат са винаријом КП 2583   КО Александровац 19.08.2020.г
Print Friendly, PDF & Email