ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА 2018

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања

+

1 351-4/2018-04 Општина Александровац за ЈКСП Александровац Изградња магистралног водовода за Г.Ступањ, д. Ступањ, Лаћислед и Мрмош-одбацивање захтева за грађ.дозволу КП   КО,

Доња Злегиња, Гаревина, Г.Ступањ,Д.Ступањ

15.01.2018.год.
2 351-7/2018-04 Николић Ивана и Николић Јовица

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стан 18 у стамбено-пословној згради –одбацивање захтева за решење о одобрењу КП 3327

КО Александровац

19.01.2018.год.
3 351-12/2018-04 Кљајић С. Милисав,

Ново Село

Изграђења хладњача за јагодичасто воће-захтев за употребну дозволу КП 2826/6

КО Рогавчина

23.01.2018.год.
4 351-942/2018-04 Станојевић Лели Кучево Одбацивање захтева за грађевинску дозволу за стамбени објекат П+1 КП 6377/4 КО Кучево 29.03.2018.год.
5 351-988/2018-04 Кнежевић Владан Александровац Одбацивање захтева за грађевинску дозволу за стамбени објекат По+П+1 КП 1294

КО Александровац

04.04.2018.год.
6 351-1388/2018-04 Милић Драган Брус Одбацивање захтева за грађевинску дозволу за складиште објекат П КП 406

КО Батоте

23.04.2018.год.
7 351-1405/2018-04 Марић Драган Александровац Одбацивање захтева за решење о одобрењу за реконструкцију помоћног објекта П складиште КП 658

КО Александровац

24.04.2018.год
8 351-1923/2018-04 Југоросгаз АД Београд Одбацивање захтева за решење о одобрењу за гасни прикључак  КП 2734

КО Александровац

12.06.2018.
9 351-2035/2018-04 РС-МУП РС Одбацивање захтева за решење о одобрењу за адаптацију и санацију објекта Сутјеска  КП 173

КО Бзенице

29.06.2018.
10 351-2059/2018-04 Васић Александар Одбацивање захтева за грађевинску дозволу за радионицу објекат П КП 227/3

КО Кожетин

20.07.2018.
11 351-2131/2018-04 Лазаревић Драги

Јелакци

Одбацивање захтева за грађевинску дозволу за доградњу стамбеног објекта  КП 3181

КО Александровац

08.08.2018.
12 351-2379/2018-04 Голубовић Бојан

Александровац

Одбацивање захтева за решење о одобрењу за уградњу унутрашњих гасних инсталација  КП 2734

КО Александровац

24.08.2018.
13 351-2395/2018-04 ДМБ Петрол Оил Одбацивање захтева за решење о употребној дозволи за

Доградњу

Бензинске станице 

 

КП 6708/4

КО Ратаје

18.09.2018.
14 351-2397/2018-04 Бићанин Станисав

Александровац

Одбацивање захтева за решење о одобрењу за уградњу унутрашњих гасних инсталација  КП 1707/1

КО Александровац

18.09.2018.
15 351-2403/2018-04 Бозољац Саша

Лесеновци

Одбацивање захтева за решење о одобрењу за изградњу ограде  КП 3176

КО Александровац

02.10.2018.
16 351-2636/2018-04 СЗР Винарска кућа Спасић Одбацивање захтева за решење о употребној дозволи  КП 1220/2

КО Тржац

02.11.2018.
17 351-2633/2018-04 Подрум Чокот Старци Одбацивање захтева за грађевинску дозволу вински подрум са стамбеним делом КП 1068

КО Старци-Поповци

02.11.2018.
18 351-3300/2018-04 Протић
Радојка
Београд
Захтев за грађевинску дозволу за помоћни објекат  – одбацивање захтевам КП 15001

КО Трнавци

18.12.2018.год.
Print Friendly, PDF & Email