Списак издатих грађевинских дозвола електронским путем 2020

 

                                                                                                                                 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања

+

1 351-9/2020-04 Радовановић Љубиша

Доњи Вратари

Изградња економског објекта КП   769 КО

Доњи Вратари

21.01.2020.године
2 351-10/2020-04 VOMIH TEAM

Београд

Изградња танкване са резервоарима КП  49 КО Горњи  Ступањ 24.01.2020.год.
3 351-27/2020-04 Минић Горан

Г. Вратари

Изградња стамбеног објекта С+П КП    913 КО

Горњи  Вратари

12.02.2020.год.
4 351-33/2020-04 ВИНАРСКА КУЋА СПАСИЋ Изградња винског подрума КП  1220/2 КО

Тржац

19.02.2020.год.
5 351-42/2020-04 Ивановић Драгослав Изградња винског подрума КП 3037/2, 3038/3 КО

Александровац

28.02.2020.год.
6 351-63/2020-04 Ивица Поповић

Александровац

 

Изградња зграде за смештај пољ.производа   КП  348/5 КО

Стањево

25.03.2020.год.
7 351-67/2020-04 Балкан Полумерс Измена грађевинске дозволе-економски објекат КП  2801  КО

Тулеш

09.04.2020.год.
8 351-73/2020-04 Општина Александровац-ЈКСП Изградња Магистралног водовода КО Г.Ступањ, Д,Ступањ, Лаћислед 28.04.2020.год.
9 351-75/2020-04 Општина Александровац-ЈКСП Изградња резервоара КП 2430 КО Лаћислед 30.04.2020.г
10 351-78/2020-04 Општина Александровац-ЈКСП Изградња резервоара КП 5КО Лаћислед 11.05.2020
11 351-81/2020-04 Мирослав Прибановић

Александровац

 

Изградња зграде за смештај пољ.производа   КП 482/1 КО Кожетин 19.05.2020
12 351-86/2020-04 Општина Александровац-Наша Радост Изградња Вртића КП KO

Александровац

19.05.2020
13 351-102/2020-04 Вујић Слободан

Александровац

Измена грађевинске дозволе Кп КО Дренча 11.06.2020
14 351-116/2020-04 Ружица Марић

Александровац

Изградња стамбеног објекта П КП 818/2 КО Бзенице 03.07.2020.
15 351-125/2020-04 МИХАЈЛОВИЋ ДОО Измена грађевинске дозволе КП  4319 КО Горњи  Ступањ 15.07.2020
16 351-131/2020-04 Анка Дреновац

Суботица

Реконструкција

стамбеног објекта

КП 1427 КО Суботица 23.07.2020

 

 

 

17 351-137/2020-04 Рачић Дејан и Драган

Александровац

Реконструкција и доградња

стамбеног објекта

КП КО Александровац 04.08.2020
18 351-144/2020-04 Зоран Милинчић Стубал Изградња пољопривредног објекта КП 3136/2 КО Стубал 06.08.2020
19 351-147/2020-04 Радосав Јовановић

Александровац

Економски објекат

Изградња

КП 975,976 КО Александровац 10.08.2020
20 351-150/2020-04 ШМЕК 037

Крушевац

Изградња винарије КП 656/5 КО Мрмош 10.08.2020
21 351- 152/2020-04 Бојан Џопалић

Плеш

Изградња туристичког објекта КП КО Плеш 13.08.2020
22 351- 153/2020-04 Винарија Смиљковић 90 Изградња винарије КП 702 КО Дренча 12.08.2020
23 351- 163/2020-04 Милан Видојевић Изградња винарије КП 292/2 КО Горња Злегиња 19.08.2020
24 351-166/2020-04 Марица Станковић

Александровац

Изградња пољопривредног објекта КП 1353, 1354КО Дашница 26.08.2020
25 351-186/2020-04 Радисав Ђукић

стањево

Реконструкција и надградња помоћног објекат кат. А КП 368/2 КО

Стањево

25.09.2020.год.
26 351-185/2020-04 Балкан Полумерс

 

Изградња платоа   КП  2816, 2817  КО Тулеш 25.09.2020.год.
27 351-190/2020-04 Милан Спасић

Тржац,

Александровац

Реконструкција и доградња

Туристичког

објекта

КП  1220/2  КО Тржац 07.10.2020.год.
28 351-200/2020-04 Смиљковић

Владимир

Александровац

Реконструкција и доградња

стамбеног

објекта

КП 702 КО Дренча 19.10.2020.год.
29 351-187/2015-04 Ивана Јеленковић

Александровац

Надградња објекта дела објекат број 1 Хотел КП 3121/5,  3121/1 3123/1    КО Александровац 21.10.2020.год.
30 351-204/2020-04 Кнежевић Небојша Борје Изградња хотела По+П+5 КП 3339 КО Александровац 21.10.2020
31 351-211/2020-04 Милош Милованчевић Брус Реконструкција објекта 2 КП 3023/1КО Александровац 23.10.2020
32 351-242/2020-04 Вулетић Дејан Изградња стамбених објеката КП 1291 КО Бзенице 17.12.2020
Print Friendly, PDF & Email