ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА  ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 2019.

 

 

 

Р.бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања  
1. 350-6/2019-04 Општина Александровац за ЈКСП Александровац Захтев за локацијске услове за фекалну канализацију КП 

КО Витково

 26.02.2019.год.
2. 350-14/2019-04 Балкан Полумерс ДОО Београд Захтев за локацијске услове за бунар ИЕБТ КП  3402

КО Тулеш

04.03.2019.год.
3. 350-36/2019-04 Општина Александровац за ЈКСП Александровац Захтев за локацијске услове за цевовод КП 

КО Шљивово Трнавци

 30.04.2019.год.
4. 350-48/2019-04 РОСА ДОО ПЛЕШ Захтев за локацијске услове за хладњачу КП   1101/2..

КО ТПлеш

07.06.2019.год.
5. 350-63/2019-04 Бићанин Василије

Осреци, Брус

Захтев за локацијске услове за реконструкцију и надградњу стамбеног објекта КП  2521

КО Александровац

17.07.2019.год.
6. 350-67/2019-04 Михајловић

Доо Параћин

Захтев за локацијске услове за напојни вод 1кВ КП 4319 КО Горњи Ступањ 05.08.2019.
Print Friendly, PDF & Email