ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА  ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2021

 

Р.Бр Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум +
1 350-3/2021-04 Енергорама нова

Београд

Захтев за локацијске услове за МХЕ Богдановићи КП КО Плеш Бзенице 29.01.2021.год.
Print Friendly, PDF & Email