СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145.ЗАКОНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У 2020. год

 

 

Р. бр Заводни број Инвеститор Објекат Локација Датум издавања

+

1 351-2/2020-04 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

ОДС Крушевац

Пикључни вод 1kV

 

КП 4319 КО Г.Ступањ 10.01.2020.
2 351-13/2020-04 Миљковић Славољуб

Александровца

Уградња унутрашњих инсталација   КП  429/14 КО Стањево 29.01.2020.
3 351-14/2020-04 АД Вино Жупа Уградња унутрашњих инсталација КП   1070/6 КО Стањево 30.01.2020.
4 351-24/2020-04 Бићанин Василије

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2521

КО Александровац

06.02.2020.
5 351-64/2020-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  2521

КО Александровац

01.04.2020.
6 351-68/2020-04 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

ОДС Крушевац

ТС СТУБАЛ 4 и вод 10кВ КП  3121/1 …КО Стубал 13.04.2020.
7 351-69/2020-04 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

ОДС Крушевац

ТС Д.Ступањ5  и вод 10кВ КП 6688/1… КО Д.Ступањ 14.04.2020.
8 351-76/2020-04 Мирољуб Вујић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП   613

КО Кожетин

06.05.2020.
9 351-111/2020-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП   2974

КО Александровац

29.06.2020.
10 351-112/2020-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП   613

КО Кожетин

30.06.2020.
11 351-113/2020-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП   2779/5

КО Александровац

01.07.2020.
12 351-121/2020-04 Живко Весић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП   3034

КО Александровац

07.07.2020.
13 351-123/2020-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  2723/2

КО Александровац

09.07.2020.
14 351-126/2020-04 Радица Ђукић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2723/2

КО Александровац

14.07.2020.
15 351-127/2020-04 СЗТР ИЦА КОМЕРЦ Изградња ограде КП  2097

КО Стањево

17.07.2020.
16 351-139/2020-04 Жарковић Анђелија

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  494/8

КО Кожетин

30.07.2020.
17 351-140/2020-04 Андрејић Драган

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2974

КО Александровац

31.07.2020.
18 351-161/2020-04 Ивљанин Марко

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2779/5

КО Александровац

19.08.2020.
19 351-165/2020-04 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

ОДС Крушевац

Пикључни вод 1kV

 

КП  3246

КО Александровац

25.08.2020.
20 351-173/2020-04 Дејан Рачић

Срећкова

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  3465/1

КО Александровац

15.09.2020.
21 351-177/2020-04 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

ОДС Крушевац

ТС Д.ЗЛЕГИЊА 2

и мешовит вод

КП 649 КО Д Злегиња 17.09.2020
22 351-180/2020-04 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

ОДС Крушевац

ТС Трнавци 2

и мешовит вод

КО Трнавци 22.09.2020.
23 351-180/2020-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  3121/2

КО Александровац

29.09.2020
24 351-188/2020-04 Недељић Предраг

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2723/2

КО Александровац

30.09.2020.
Print Friendly, PDF & Email