Списак издатих грађевинских дозвола електронским путем

СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У 2018. ГОД

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања

+

1 351-32/2017-04 Општина Александровац за ЈКСП Александровац Изградња магистралног водовода за Г.Ступањ, д. Ступањ, Лаћислед и Мрмош Прва фаза КП   КО,

Доња Злегиња, Гаревина, Г.Ступањ,Д.Ступањ

 

07.02.2018.године
2 351-48/2018-04 РС- Средња школа Свети Трифун са домом ученика Доградња дома за ученика спратности П+1, категорија В,

113002

КП  2732 КО

Александровац

01.03.2018.год.
3 351-151/2018-04 Јовановић Војкан

Тулеш

Изградња пољопривредног објекта , спратности Су+П, категорија А, 127141 КП 1784, 1785/2 КО Тулеш 01.03.2018.год.

 

4 351-575/2017-04 Дубовац Величко Александровац Доградња стамбеног објекта П+1, категорија А, 111011 КП   2918/5 КО Александровац 20.03.2018.године
5 351-620/2018-04 Величковић Ненад

Обилић

Изградњастамбеног објекта П+1, категорија А, 111011 КП  1928/2 КО

Александровац

22.03.2018.године
6 351-792/2018-04 Ралић Наташа

Александровац

Изградња стамбеног објекта П,

категорија А, 111011

КП  2973/4 КО

Александровац

23.03.2018.године
7 351-941/2018-04 Анђелић Добривоје,

Осредци, општина Брус

Доградња стамбеног објекта По+П+1, категорија А, 111011 КП   611/14 КО

Кожетин

03.04.2018. год.
8 351-985/2018-04 Телеком Србија

АД Београд

Изградња оптичког кабла за Соко Старк, деоница кроз општину Александровац КП     КО

Доброљупци

03.04.2018. год.

 

9 351-991/2018-04 ДМБ ПЕТРОЛ ОИЛ Аранђеловац Доградња постојеће станице за снабдевање горивом КП 6708/4    КО

Ратаје

11.04.2018. год.

 

 

10 351-1190/2018-04 Милићевић Срећко

Александровац

Изградња гараже спратности По+П КП   2508/1 КО

Александровац

18.04.2018. год.

 

 

11 351-1685/2018-04 Вујић Слободан Александровац Изградњастамбеног објекта Су+ П+Пк,

категорија А, 111011

КП    2249, 2250 i 2253 КО

Дренча

09.05.2018. год.

.

 

12 351-1819/2018-04 Величковић Гојко

Обилић

Изградњастамбеног објекта П+1,

категорија А, 111011

КП   2508/1 КО

Александровац

22.05.2018. год.

 

13 351-1904/2017-04 Мијајловић Страхиња Александровац Изградња стамбеног објекта По+П+1, категорија А, 111011 КП   109 и 306 КО Кожетин 12.06.2018.год

 

14 351-2030/2018-04 Општина Александровац Изградња спортског терена са оградом, категорија Г КП  635 КО

Ракља

25.06..2018.год

 

15 351-2045/2018-04 Савковић Предраг

Александровац

Изградња пољопривредног објекта Су+П+Пк,

категорија Б, 127142

КП  1053  и 1054/13 КО

Александровац

13.07..2018.год

 

16 351-2376/2018-04 СЗР Винска кућа Спасић Измена решења о грађевинској дозволи КП   1220/2 КО

Тржац

24.08.2018.год
17 351-2387/2018-04 Лазаревић Драги, Jelakci,

Александровац

 Доградња стамбеног објекта П+1, категорија А, 111011 КП   3181  КО

Александровац

13.09..2018.год
18 351-2405/2018-04 Сијић Драган,  Суботица, општина Александровац

 

Изградња надстрешнице и ограде , P, А 125231

 

КП  1417 КО

Суботица

02.10.2018.год
19 351-2407/2018-04 Миленковић зоран

Нови Сад

Изградња стамбеног објекта П, категорија А, 111011 КП   1929/7 КО

Александровац

05.10.2018. год.
20 351-2408/2018-04 Божиновски Златко

Александровац

Реконструкција и надградња пословно стамбеног  објекта П+Пк, Б КП  3069   КО

Александровац

08.10.2018. год.

 

21 351-2409/2018-04 Смиљковић Владимир Александровац Изградња складишта за воће П КП 702    КО

Дренча

 

04.10.2018. год.

 

 

22 351-2411//2018-04 Александар Васић

 Кожетин, Александровац

Изградња радионице спратности П КП 227/3  КО

Кожетин

 

11.10.2018. год.

 

 

23 351-2415/2018-04 Самарџић Витомир Стубал Изградња Хладњаче П КП    1/1 КО

Парчин

15.10.2018. год.
24 351-2605/2018-04 МУП РС Изградња зграде тренинг цента  П,

категорија В,

КП   2508/1 КО

Александровац

15.10.2018. год.

 

25 351-2624/2018-04 Цветковић Момчило Помоћни објекат , П, категорије А КП   1006  КО

Дашница

24.10.2018. год.

 

26 351-2625/2018-04 Недељковић Љубодраг

Латковац

Грађевинска дозвола за вински подрум, п, 127121 А КП 1161 КО Латковац 24.10.2018. год.

 

27 351-3020/2018-04 Симић Милан

Плоча

Изградња стамбеног објекта П, категорија А, 111011 и ограде КП 3455 КО Ракља 19.11.2018. год.

 

28 351-2823/2018-04 Чокот Старци Вински подрум са стамбеним делом

По+П+1, категорија

КП 1068КО  Старци-Поповци 09.11.2018.год.
29 351-3038/2018-04 Општина Александровац Грађевинска дозвола за Нивеа игралиште КП 2724/2  Александровац 26.11.2018.год
30 351-3294/2018-04 Михајловић Дејан , Доња Мутница Грађевинска дозвола за Бензинску пумпу са пратећим објектима КП 4319  Горњи Ступањ 18.12.2018 год.

 

Print Friendly, PDF & Email