Списак издатих локацијских услова 2018

СПИСАК ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У 2018. год

 

 

 

 

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања +
1 350-74/2017-04 ДМБ Петрол Оил ДОО Аранђеловац Доградња постојеће станице за снабдевањем моторних возила, Г, 125212 КП 6708/4 КО

Ратаје

08.01.2018.год.
2 350-76/2017-04 Средња школа Свети Трифун са домом ученика Доградња дома за ученике, П+1, категорија Б КП 2732

КО Александровац

10.01.2018.год.
3 350-81/2017-04 Ралић Наташа Александровац Изградња стамбеног објекта , спратности П, категорија А, 111011 КП 2793/4

КО Александровац

25.01.2018.год.
4 350-79/2017-04 Кнежевић Владан

Александровац

Изградња стамбеног објекта , По+П+1, категорија А КП 1294

КО Александровац

31.01.2017.год.
5 350-80/2017-04 Вукмировић Сретеније

Јелакци

Изградња стамбеног објекта , П+ПК, категорија А, 111011 КП  1025/2

КО Ракља

01.02.2017.год.
6 350-2/2018-04 Јовановић Војкан, Тулеш Изградња пољопривредног објекта , С+П,категорија А КП  1784, 1785/2

КО Тулеш

07.02.2018.год.
7 350-6/2018-
04
ДМБ Петрол
Оил ДОО
Аранђеловац
Доградња
постојеће
станице за
снабдевањем
моторних
возила, Г,
125212- измена
локацијских
услова
КП 6708/4 КО
Ратаје
23.02.2018.год.
8 350-14/2018-04 Милићевић Срећко Александровац Изградња помоћног објекта- гаража По+П,  127141 А КП 2508/1 КО

Александровац

29.03.2018.год.
9 350-12/2018-04 Слободан Вујић

Александровац

Изградња стамбеног  објекта  Су+П+ПК,  111011 А КП 2249, 2250, 2253 КО Дренча 18.04.2018.год
10 350-17/2018-04 Величковић Зоран из Крушевца Доградња стамбеног  објекта , спратности П,  111011 А КП 3412 КО

Александровац

03.05.2018.год..
11 350-17/2018-04 Мијајловић М. Страхиња ,

Александровац

Изградња стамбеног  објекта  По+П+1,  111011 А КП 109, 306 КО

Кожетин

21.05.2018.год.
12 350-23/2018-04 Енергорама Нова ДОО Београд МХЕ на реци Расини у насељу Богдановићи

230 201 Г

КП 3057, 1405 КО Плеш и  КО Бзенице 22.05.2018.год
13 350-28/2018-04 МИМИ ДОО Блаце Доградња  степеништа на пословном објекту- негативни локацијски услови КП 2508/1 КО

Александровац

15.05.2018.год.
14 350-36/2018-04 Угринић Дејан

 Александровац

Изградња транспарентне ограде КП 1078/1 КО

Александровац

05.06.2018.год.
15 350-37/2018-04 Миленковић Зоран, Нови Сад Изградња стамбеног  објекта  П,  111011 А
услова
КП 1078/1 КО

Александровац

06.06.2018.год.
16 350-43/2018-04 Општина Александровац Изградња спортског терена са заштитном оградом, Г 241100 КП 635/1 КО

Ракља

06.06.2018.год
17 350-30/2018-04 Васић Александар, Кожетин,  Александровац Изградња радионице- спратности П,  127 420 Б КП 227/3 КО

Кожетин

11.06.2018.год.
18 350-32/2018-04 Михајловић Дејан, Доња Мутница Изградња бензинске станице  Су+П КП 4319  КО Горњи Ступањ 11.07.2018.год.
19 350-41/2018-04 РС-МУП Републике Србије Изградња  зграде тренинг центра  спратности П,  127410 В КП 173 КО

Бзенице

11.07.2018.год.
20 350-42/2018-04 Савковић Предраг Александровац Изградња  Пољопривредне зграде С+П+Пк 127142, Б КП 1053/ и 1054/13 КО

Александровац

21.06.2018.год
21 350-49/2018-04 Црквена општина Александровац

Александровац

Изградња Парохијског дома,   П+1, 127 2 В КП . 3541/1 КО

Александровац

16.08.2018.год.
22 350-50/2018-04 Енерго Рис 2017

Александровац

МХЕ Јелакци-негативни локацијски услови КП  КО

Јелакци

15.08.2018.год
23 350-51/2018-04 Марија Мијајловић, Љиљана Мијајловић, Милићевић Срећко, Стојановић Ивица идр Реконструкција дела кровне конструкције на стамбеном објекту КП   3121/2 КО

Александровац

27.07.2018.год
24 350-54/2018-04 СВИС СТОНЕ Краљево МХЕ Савковићи-негативни локацијски услови КП  КО

Рокци

15.08.2018.год.
25 350-53/2018-04
МХЕ ХУДРОМАТ ЕНЕРГ
МХЕ Јелакци-негативни локацијски услови КП  КО

Јелакци

15.08.2018.год.
26 350-52/2018-04
МХЕ ХУДРОМАТ ЕНЕРГУ
МХЕ Рокци-негативни локацијски услови КП  КО

Рокци

15.08.2018.год.
27 350-56/2018-04 Подрум Чокот Старци Изградња винског подрума са стамбеним делом, категорије А КП 1068 КО

Старци-Поповци

21.08.2018.год.
28 350-57/2018-04 Хеалтху фоод фром Жупа Изградња Хладњаче, П КП 1/1 КО

Парчим

08.08.2018.год
29 350-64/2018-04 Предраг Думановић

 Београд

Доградња, надградња и реконструкцоје  стамбеног и помоћног објекта, кат Б КП    2684КО

Александровац

31.08.2018.год.
30 350-64/2018-04 Рилак Вера , Александровац Изградња помоћног објекта  П и ограде КП    1807/3 КО

Александровац

12.09.2018.год.
31 350-67/2018-04 Златко Божиновски , Александровац Реконструкција и надградња стамбено-пословног објекта Б КП    3069 КО

Александровац

14.09.2018.год.
32 350-69/2018-04 Владимир Смиљковић Изградња складишта за воће, П категорије Б 125221 КП    702 КО

Дренча

26.09.2018.год
33 350-70/2018-04 Недељковић Љубодраг

Латковац

Изградња винског подрума П категорије А КП    1161 КО

Латковац

27.09.2018.год
34 350-71/2018-04 Општина Александровац Изградња рециклажног центра, категорије Б КП    1990/1 КО

Ракља

01.10.2018.год
35 350-73/2018-04 Луковић Зоран Реконструкција помоћног објекта, П КП    1020/7 КО

Стањево

03.10.2018.год
36 350-74/2018-04 Цветковић Момчило Изградња помоћног објекта, П, кат. А, 127141 КП    1006 КО

Дашница

04.10.2018.год
37 350-75/2018-04 Сијић Драган

Суботица

Изградња надстрешнице и ограде, П, кат. А КП    1417 КО

Суботица

25.09.2018.год
38 350-76/2018-04 Бићанин Љубица

Александровац

Изградња гараже, П, кат. А КП    2096/2 КО

Александровац

08.10.2018.год
39 350-82/2018-04 МХЕ ХУДРОМАТ ЕНЕРГУ МХЕ Рокци-негативни локацијски услови КП  КО

Рокци

29.10.2018.год
40 350-86/2018-04 Симић Милан из Плоче Изградња стамбеног објекта По+П и ограде КП    3455 КО

Ракља

07.11.2018.год.
41 350-88/2018-04 Општина Александровац Изградња нивеа дечјег игралишта КП    2724/2 КО

Александровац

24.10.2018.год
42 350-90/2018-04 Општина Александровац Адаптација објекта ОШ Аца Алексић КП  2412/3    КО

Плоча

23.10.2018.год.
43 350-91/2018-04 Могоровић Кристина Земун Изградња помоћног објекта По1+По2 КП   681/1    КО

Трнавци

09.11.2018.год.
44 350-92 /2018-04 Пљакић Милан Александровац Изградња стамбеног објекта П+1 КП   681/1    КО

Трнавци

19.11.2018.год.
45 350-93/2018-04 Протић Радојка

Београд

Изградња помоћног објекта По КП   1501    КО

Трнавци

06.12.2018.год
Print Friendly, PDF & Email