СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

СПИСАК  ИЗДАТИХ  ГРАЂЕВИНСКИХ  ДОЗВОЛА       2017. година

 

 

 

1 351-235/2017-04 TРИ Д ПАРТНЕР ДОО

Александрова ц

Реконстукција и доградња стамбено пословног објекта П+1+Пк КП 3086

Александровац

27.03.2017.
2 351-236/2017-04 Тодоровић Миљко

Александровац

Доградња и надградња објекта бр.6 и бр.7 и промена намене

П+1+Пк

КП 3047

Александровац

27.03.2017.
3 351-246/2017-04 Станковић Драган

Доња Злегиња

 

Реконструкција стамбеног објекта

П

КП 657

Доња Злегиња

27.03.2017.
4 351-285/2016-04 Обрадовић

Миломир

Мрмош

 

Изградња зграде за чување узгој и складиштење пољ. производа

По+П+1

КП 542/6

Мрмош

27.03.2017.
5 351-877/2017-04 Станојчић Бранислав

Београд

 

Стамбеног објекта , кат.Б, класификациони број  111012,  С+П+Пк, са седам помоћних објеката С+П, кат.A кл.бр. 127121,бунара КП 1325 КО

Бзенице

01.06.2017.
6 351-1173/2017-04 Лазаревић Добросав

Александровац

 

Изградња стамбеног објекта , кат.А, класификациони број  111011,  С+П КП 2354 КО

Јелакци

24.07.2017.
7 351-1180/2017-04 Лазаревић Добросав

Александровац

 

Изградња самоуслужне аутоперионице , кат.Б, класификациони број  127420,  П+1 КП 2721/5 КО

Александровац

31.07.2017
8 351-1208/2017-04 Агромер Латковац, Миломир Ракић ПР Изградња пољопривредног објекта , кат.А, класификациони број  127141,  С+П+Пк КП 1151 КО

Латковац

31.08.2017.год.
9 351-1211/2017-04 Зим ДОО Дашница Изградња затвореог складишта , кат.Б, класификациони број  125221,  П КП 1904/1 КО

Дашница

05.09.2017.год.
10 351-1213/2017-04 Фитосвет Кожетин Изградња помоћног објекта , кат.А, класификациони број  127141,  С+П КП 595 КО

Кожетин

11.09.2017.год.
11 351-1239/2017-04 Прибановић Војкан

Веља Глава

Изградња стамбеног објекта , кат.А, класификациони број  111011,  П+Пк КП 1413 КО

Дренча

20.09.2017.год.
12 351-1306/2017-04 Саша Бозољац

Лесеновци

Реконструкција и доградња стамбеног објекта,  спратности По+П+Пк, категорија Б, кл. број 111012 КП  3176 КО

Александровац

13.10.2017.год.
13 351-1307/2017-04 Црвени крст Србије-Црвени крст Александровац Изградња помоћног објекта  надстрешнице , кат.Б, класификациони број  127420, спратности  П КП  797/1 КО

Бзенице

.13.10.2017.год.
14 351-1308/2017-04 Радичевић Љубиша

Витково

Изградња помоћних објеката  гараже и котларнице , кат.А, класификациони број  127141, спратности  П КП  860/2КО

Витково

17.10.2017.год.
15 351-1324/2017-04 СЗР Жупа Инокс Александровац Изградња стамбено-пословног објекта П+1+ПК, постовног објекта П, самоуслужне перионице, транспарентне ограде и рекламног стуба  КП   309/1КО

Стањево

24.10.2017.год.
16 351-1358/2017-04 ППТ Арматуре, АД Александровац Гасне инсталације природног гаса КП   1060/4, 1060/5, 1060/7, 1060/8, 1060/10 КО

Стањево

31.10.2017.год.
17 351-1364/2017-04 Ивановић Славољуб Тулеш Изградња стамбеног објекта П+ ПК КП  565/1КО

Тулеш

10.11.2017.год
18 351-1444/2017-04 Ненад Љубисављевић Свилајнац Изградња стамбеног објекта П, ограде КП  428 КО

Шљивово

10.11.2017.год
19 351-1453/2017-04 Спасић Милан Тржац Доградња и надоградња објеката 1, 7, 9 и промена намене у стамбено пословни објекат П+1+Пк  

КП  1220/2 КО

Тржац

20.11.2017.год.
20 351-1461/2017-04 Видојевић Обрад

Александровац

Изградња помоћног објекта – гараже По+П, 127 141 кат. А  

КП  2124/1  КО

Александровац

22.11.2017.год
21 351-1497/2017-04 Милојевић Драган и Милојевић Бојан

Александровац

Доградња стамбеног објекта – тераса П, 111011 кат. А  

КП  3142/1  КО

Александровац

19.12.2017.год.
22 351-1501/2017-04 Средња школа Свети Трифун са домом ученика Изградња помоћног објекта – гараже П, 127 141 кат. А КП  2723/1  КО

Александровац

22.12.2017.год
Print Friendly, PDF & Email