Списак издатих закључака о одбацивању захтева локацијских услова

СПИСАК ИЗДАТИХ ЗАКЉУЧАКА

О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2018. год

 

 

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања +
1 350-78/2017-04 Енергорама нова ДОО Београд Изградња Мхе Богдановићи на реци Расини-одбацивање захтева за локацијске усове КП   КО,

Бзенице

1405 КО Плеш

12.02.2018.год.
2 350-1/2018-04 ЈКСП Александровац Александровац Реконструкција и изградња примарног водовода Гњионик- Војволица-Парчин

-одбацивање захтева за локацијске услове

КП КО Стубал, Парчин, Љубинци, Доброљупци, Пањевац 12.02.2018.год.
3 350-38/2018-04 Љубисављевић Ненад из Свилајнца Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу помоћног објекта спратности П КП 428 КО Шљивово 21.05.2018.год..
4 350-39/2018-04 МЗ Витково Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу фекалне канализационе мреже КП КО Витково 25.05.2018.год.
5 350-48/2018-04 Милинчић Славко

Стубал

Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу ограде КП 2775 КО Витково 23.07.2018.год.
6 350-77/2018-04 Општина Александровац Закључак о одбацивању локацијских услова за побољшање безбедности саобраћаја КП   КО Витково 11.10.2018.год
7 350-78/2018-04 Општина Александровац Закључак о одбацивању локацијских услова за побољшање безбедности саобраћаја КП   КО Плеш 11.10.2018.год.
8 350-78/2018-04 Општина Александровац Закључак о одбацивању локацијских услова за побољшање безбедности саобраћаја КП   КО Плоча 11.10.2018.год.
9 350-96/2018-04 ЕНЕРГО РИС Александровац Закључак о одбацивању локацијских услова за МХЕ Јелакци КП   КО Јелакци 27.12.2018.год.
Print Friendly, PDF & Email