OДУСТАНАК ОД ЗАХТЕВА

 

Р.бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања

+

1. 351-622/2019-04 Марић Драгољуб

Александровац

Захтев за решење о одобрењу-одустанак КП  2619/1

КО  Александровац

 28.06.2019.год.
2. 351-590/2019-04 Симић Дејан

Плоча

Захтев измену грађевинске дозволе-одустанак КП  3455

КО Ракља

05.06.2019.год.
3. 350-77/2019-04 Милош и Мирјана Милованчевић

Брус

Захтев за локацијске услове – одустанак КП 3023/1

КО Александровац

 02.08.2019.год.
4. 351-736/2019-04 СЗР ЖУПА ИНОКС Захтев измену грађевинске дозволе-одустанак КП  309/1

КО  Стањево

 15.10.2019.год.
5 350-116/2019-04 Горан Лапчевић

Александровац

Захтев за локацијске услове – одустанак КП  3339

КО Александровац

24.12.2019.год.
Print Friendly, PDF & Email