СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 2019.

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања  
1 351-479/2019-04 Јанковић Радосав Александровац Изградња пољопривредног објекта , спратности П, категорија А, КП  1286/6, 1286/7 КО

Александровац

28.01.2019.године
2 351-480/2019-04 Кнежевић Владан

Александровац

Изградња стамбеног објекта ,По+П+1 категорија А, КП  1294 КО

Александровац

29.01.2019.год.
3 351-485/2019-04  Вукојевић Верица

Доњи Ступањ

Изградња стамбеног објекта П категорија А, КП 4595/2 КО Доњи Ступањ 20.02.2019.год.
4 351-502/2019-04 Општина Александровац Реконструкција Трга ослобођења

Категорија Г

КП  3343, 3345, 3346 КО

Александровац

07.03.2019.год.
5 351-518/2019-04 Предраг Думановић

Београд

Реконструкција, надградња, доградња,

стамбеног бјекта П+2+Пк, Б

КП  2684/1 КО

Александровац

26.03.2019.год.
6 351-520/2019-04 Протић Радојка

Београд

Изградња пољопривредног објекта , П, категорија А, КП  1501 КО

Трнавци

25.03.2019.год.
7 351-539/2019-04 Милан Пљакић Александровац Изградња стамбеног објекта , категорија А, П+1 КП  2833/5 КО

Александровац

22.04.2019.год.
8 351-554/2019-04 VOMIH ТЕАМ

Београд

Изградња надкривеног складишта , П, категорија А, КП  49  КО

Горњи Ступањ

08.05.2019.године
9 351-557/2019-04 Општина Александровац-ЈКСП

Александровац

Изградња фекалне канализационе мреже, фаза 1. КП   КО

ВИТКОВО

14.05.2019.год.
10 351-563/2019-04 Подрум Чокот Изградња винског подрума са стамбеним простором КП 1068 КО Старци Поповци 17.05.2019.год.
11 351-580/2019-04 VOMIH ТЕАМ

Београд

Изградња надкривеног складишта , П, измена дозволе КП  49  КО

Горњи Ступањ

30.05.2019.год.
12 351-596/2019-04 Ћирић Залатан и Бобан , Латковац Изградња стамбеног објекта , категорија А, КП  1916/8 КО

Александровац

11.06..2019.год.
13 351-605/2019-04 Миљковић Драган,

Горњи Ступањ

Реконструкција, доградња и надградња стамбеног објекта КП  3375 КО

Горњи Ступањ

18.06.2019.год.
14 351-619/2019-04 Општина Александровац-ЈКСП

Александровац

Изградња водоводне мреже, Г, КП    КО

Доњи Ступањ

25.06.2019.год.
15 351-620/2019-04 Самарџић Витомир

Стубал

Изградња хладњаче категорије В-измена дозволе КП 1/1 КО Парчин 26.06.2019
16 351-628/2019-04 Борис ОД Ратаје Изградња пољопривредног објекта , П, категорија А, КП 2627/5 КО Ратаје 04.07.2019
17 351-636/2019-04 „BALKAN POLUMERS“ DOO

Београд

Изградња пољопривредног објекта , П, категорија А, КП 2801  КО Тулеш 11.07.2019.
18 351-648/2019-04 Пршић Дарко Александровац Изградња стамбеног објекта , категорија Б, КП 3454 КО Ракља 17.07.2019
19 351-651/2019-04 Милић Вукадин

Александровац

Изградња стамбеног објекта , категорија А, КП 2608 КО Стубал 19.07.2019
20 351-672/2019-04 Вујић Слободан Александровац Изградња стамбеног објекта –измена грађевинске дозволе КП 2249,2250… КО Дренча 26.06.2019
21 351-678/2019-04 Милић Милан

Шљивово

Реконструкција, доградња и надградња стамбеног објекта КП 603/3 КО Шљивово 30.07.2019.
22 351-675/2019-04 Анђелић Драган Александровац Реконструкција и промена намене у стамбени објекат, А КП 1730,1733 КО Стубал 05.08.2019
23 351-84/2019-04 Тоскић Татјана Тулеш Изградња стамбеног објекта , категорија Б КП 438/2 КО Тулеш 12.08.2019
24 351-685/2019-04 РОСА ДОО ПЛЕШ Изградња хладњаче категорије В КП 1101/1, 1101/2, 1102/4, 1102/5…

КО Плеш

13.08.2019
25 351-690/2019-04 Општина Александровац

ЈКСП Александровац

Изградња дела водоводне мреже, категорија Г КП   КО

Горња Злегиња

20.08.2019.године
26 351-694/2019-04 Југоросгаз АД Београд Проширење ДМГ-Радничка Др.Миломира Џамића КП    КО

Александровац

27.08.2019.год.
27 351-701/2019-04 Југоросгаз АД Београд Изградња МРС за ОШ категорија Г, КП 4595/2 КО Доњи Ступањ 30.08.2019.год.
28 351-760/2019-04 Милош и Мирјана Милованчевић

Брус

Реконструкција и надградња стамбеног објекта КП  3023/1 КО

Александровац

28.10.2019.год.
29 351-763/2019-04 Милета Томић Изградња потпорног зида КП  223 КО

Ракља

31.10.2019.год.
30 351-796/2019-04 АРМАТУРЕ ППТ

Александровац

Изградња складишта , П, КП  1060/7 КО

Стањево

25.11.2019.год.
31 351-834/2019-04 Снекопром ДОО

Александровац

Изградња складишта , П, КП  1054/7 КО

Стањево

25.12.2019.год.
32 351-837/2019-04 Општина Александровац

ЈКСП Александровац

Изградња водоводне мреже, категорија Г, КП  КО Шљивово, Љубинци, Трнавци Парчин, Доброљупци

 

25.12.2019.год.
33 351-821/2019-04 ГРАФОМЕД ДОО Стањево Реконструкција и надградња штампарије КП  439/2КО

Стањево

12.12.2019.год.
34 351-700/2019-04 Милан Симић Плоча Измена ГД- стамбени објекта КП  3455КО

Ракља

30.08.2019.год.
35 351-797/2019-04 Општина Александровац

ЈКСП Александровац

Изградња дела водоводне мреже, категорија Г КП   КО

Горња Злегиња

27.11.2019
36 351-753/2019-04 СЗР ЖУПА ИНОКС Измена грађевинске дозволе КП  309/1КО

Стањево

24.10.2019.год.
Print Friendly, PDF & Email