СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ145.ЗАКОНА 2021. god

СПИСАК  ИЗДАТИХ  РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ145.ЗАКОНА 2021.

 

Р. бр Заводни број Инвеститор Објекат Локација Датум издавања

+

1 351-5/2021-04 АГРОМЕР ТС АГРОМЕР

 

КП 433/3 КО Стањево 19.01.2021.год
2 351-13/2021-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  3042 КО Александровац 28.01.2021.год
3 351-11/2021-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП   2593  КО Александровац 25.01.2021.
4 351-19/2020-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП   2593  КО Александровац 01.02.2021.
5 351-22/2021-04 Тодоровић Слободан

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  3042 КО Александровац 01.02.2021.
6 351-39/2021-04 Радоје Јовановић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2593 КО Александровац 23.02.2021.
7 351-45/2021-04 Вишња Марјановић Београд ТС Д.Ступањ5  и вод 10кВ КП 6688/1… КО Д.Ступањ 14.04.2020.
8 351-47/2021-04 Томић Милан

Лаћислед

Економски објекат КП 1891/1   

КО Лаћислед

04.03.2021.
9 351-49/2021-04 Себић Владимир Кожетин Уградња унутрашњих инсталација КП  486/1  

КО Кожетин

05.03.2021.
10 351-58/2021-04 Агрикол Крушевац Изградња ТС Агрикол –злегиње 3 КП 229/1   

КО Г. Злегиња

08.03.2021.г.
11 351-69/2021-04 Тамбурић Марина Изградња ограде КП    

КО Александровац

16.03.2021.
12 351-71/2021-04 Прибановић Бранимир

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП    

КО Александровац

23.03.2021.
13 351-72/2021-04 Стевић Дејан Коњух Решење о промени намене КП  3233/1

КО  Г.Ступањ

26.03.2021.
14 351-76/2021-04 Александрић Марко

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП   1022/12КО Александровац 01.04.2021.
15 351-95/2021-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП     КО Александровац 25.01.2021.

 

16 351-103/2021-04 Шиндић Драгиша

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП   3375 КО Александровац 22.04.2021.
17 351-109/2021-04 Предраг Вујић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  3362/1 КО Александровац 13.05.2021.
18 351-127/2021-04 Сталетовић Милорад

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2734 КО Александровац 02.06.2021.
19 351-128/2021-04 Сталетовић Марјан Уградња унутрашњих инсталација КП  2734КО Александровац 02.06.2021.
20 351-133/2021-04 Ђукић Радисав

Стањево

Уградња унутрашњих инсталација КП  368/2 КО Стањево 05.06.2021
21 351-138/2021-04 Сталетовић Милорад

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  3121/2КО

Александровац

10.06.2021
22 351-139/2021-04 Прибановић Ненад

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КО 2977/3 КО

Александровац

14.06.2021.
23 351-180/2020-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  3121/2 КО Александровац 29.09.2020
24 351-158/2021-04 Бабић Раде

Александровац

Изградања помоћног објекта КП   2312/2 КО Александровац 09.07.2021.
25 351-164/2021 Смиљана Андрејић

Александровац

Изградања помоћног објекта КП  2723/2 КО Александровац 16.07.2021.
26 351-166/2021-04 Арсић Мирко

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП   3091/2 КО Александровац 23.07.2021.
27 351-168/2021-04 Радоје Филиповић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП   2587 КО Александровац 26.07.2021.
28 351-176/2021-04 Савовић Миломир

Александровац

 

Уградња унутрашњих инсталација КП   3091/2

КО Александровац

05.08.2021
29 351-177/2021-04 Радисављевић Десанка

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП 3091/2 

КО Александровац

05.08.2021.
30 351-179/2021 ЕПС Дистрибуција

ОДС Крушевац

ТС Ратаје-Ћирићи и сноп КП 

КО Ратаје

05.08.2021.
31 351-180/2021-04 ЕПС Дистрибуција

ОДС Крушевац

ТС Ратаје-Шугољ и сноп 10Кв-1кВ КП 

КО Ратаје

06.08.2021.
32 351-197/2021-04 Бошковић срећко Александровац Уградња унутрашњих инсталација КП  3382 КО Александровац 20.08.2021
33 351-201/2021-04 Стевановић Милан Александровац Уградња унутрашњих инсталација КП 3465/6 КО Александровац 24.08.2021
34 351-203/2021-04 Спасић Александар

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  3308

КО Александровац

24.08.2021.
35 351-207/2021-04 Војкан Бекрић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2973/2

КО Александровац

02.09.2021.
36 351-209/2021-04 Михајловић Катарина Александровац Уградња унутрашњих инсталација КП  3052

КО Александровац

31.08.2021.
37 351-210/2021-04 Миљко Симић Александровац Уградња унутрашњих инсталација КП  3463

КО Александровац

02.09.2021
38 351-212/2021-04 Ђукић Зоран

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  339

КО Стањево

02.09.2021
39 351-213/2021 Ђокић Рада

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  3507/1

КО Александровац

31.08.2021
40 351-215/2021 Винка Николић Александровац Уградња унутрашњих инсталација КП  2723/2

КО Александровац

07.09.2021
41 351-219/2021 Гајић Владислав

Витково

Уградња унутрашњих инсталација КП   782/6

КО Витково

10.09.2021
42 351-224/2021 Сузана Мијатовић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП   2732/2

КО Александровац

10.09.2021
43 351-225/2021 Чајић Ненад

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП   2734

КО Александровац

10.09.2021
44 351-228/2021 Сузана Мијатовић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2734

КО Александровац

16.9.2021
45 351-229/2021 Биљана Илић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2734

КО Александровац

16.9.2021
46 351-232/2021 Рилак Милан Стањево Уградња унутрашњих инсталација КП  368/4

КО Стањево

21.9.2021.
47 351-235/2021 Бићанин Момчило

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  1211/3

КО Александровац

17.09.2021
48 351-237/2021 Младен Живадиновић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  3101/2

КО Александровац

17.09.2021
49 351-244/2021 Слађан Ивљанин

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2943

КО Александровац

23.09.2021
50 351-245/2021 Младен Бошковић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  3371

КО Александровац

24.09.2021
51 351-247/2021 Нововић Зорица

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП   1806/32

КО Александровац

24.09.2021
52 351-248/2021 Србољуб Петрашиновић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2723/2

КО Александровац

28.09.2021
53 351-254/2021 Софроније Ракић

Кожетин

Уградња унутрашњих инсталација КП  588/2

КО Кожетин

30.09.2021
54 351-255/2021 Марија Мијајловић Каровић

Александровац

Уградња унутрашњих инсталација КП  2786/2

КО Александровац

01.10.2021
Print Friendly, PDF & Email