СПИСАК ИЗДАТИХ ОДОБРЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 145 ЗАКОНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 СПИСАК  ИЗДАТИХ  ОДОБРЕЊА 2017.година 

У СКЛАДУ СА ЧЛ. 145 ЗАКОНА  ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

 

 

1 351-205/2017-04 ЕПС Дистрибуција

огранак Крушевац

Реконструкција нисконапонске мреже КП   КО Стубал 13.02.2017.
2 351-239/2017-04 Графомед Доо

Стањево

Извођење радова на уградњи унутр. гасних инсталација КП 322/4 КО Стањево 17.03.2017.
3 351-267/2017-04 Ош Иво Лола Рибар

Александровац

Адаптација зграде за основно образовање

По+П+1

КП 2721/1 КО Александровац 07.04.2017.
4 351-274/2017-04 Ош Аца Алексић

Александровац

Инвестиционо одржавање

зграде за основно образовање

По+П+1

КП 2412/3 КО Плоча 07.04.2017.
5 351-268/2017-04 Бићанин Зорица

Александровац

Извођење радова на уградњи унутр. гасних инсталација КП 2590/3 КО Александровац 11.04.2017.
6 351-880/2017-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка КП  1757/2 КО Александровац 02.06.2017.
7 351-881/2017-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка КП  3363 КО Александровац 02.06.2017.
8 351-1129/2017-04 Дубовац Радмил

Александровац

Изградња ограде КП 2250/1 КО Александровац 20.06.2017.
9 351-1139/2017-04 Стајковац Југослав
Александровац
Изградња напојног вода 1КВ КП  КО Бзенице 06.07.2017.
10 351-1198/2017-04  ЕПС Дистрибуција

Огранак

Електродистрибуција

Крушевац

 СБТЦ  10/0,4 КВ Стањево-Лачњевци  са напојним кабловским водом у Стањеву  КП 734, 2086   718 КО Стањево  16.08.2017.
11 351-1209/2017-04  Дубовац Мијајло Александровац Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат  1757/2 K.O. Александровац  05.09.2017.
12 351-1214/2017-04  Југоросгаз АД Београд  Гасни прикључак на ДМГ мрежу за потрошача Кљајић Зорана  3305 K.O. Александровац  12.09.2017
13 351-1215/2017-04  Југоросгаз АД Београд  Гасни прикључак на ДМГ мрежу за потрошача Димитријевић Радослава  3305 K.O. Александровац  2973/1 K.O. Александровац
14 351-1219/2017-04  Бекрић Дејан Александровац Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат 2973/1 K.O. Александровац  11.09.2017.
15 351-1224/2017-04  Радојичић А. Василије

Ул Михајла Колумбе 16

 Адаптација и промена намезе из помоћног у зграду за смештај пољопривредног објекта  465/2 K.O. Кожетин .14.09.2017.
16 351-1236/2017-04  Развитак ДОО Александровац  ТЦ  10/0,4 КВ Развитак-Бозољац са напојним кабловским водом у Виткову  1458/2, 1458/3, 1455, 1467 KO Витково  20.09.2017
17 351-1250/2017-04  Југоросгаз АД Београд Гасни прикључак на ДМГ мрежу за потрошача Јовановић Дејана  Кп 1022/4 K.O. Александровац  22.09.2017
18 351-1276/2017-04 Југоросгаз АД Београд Гасни прикључак на ДМГ мрежу за потрошача Дубовац Милосава Кп 1049/1 K.O. Александровац 28.09.2017.год.
19 351-1277/2017-04 Југоросгаз АД Београд Гасни прикључак на ДМГ мрежу за потрошача Прибановић Драгана Кп 1018/2 K.O. Стањево 28.09.2017.год.
20 351-1293/2017-04 Савковић Љубомир

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 1414/1 KO Витково 09.10.2017.год.
21 351-1295/2017-04 Југоросгаз АД Београд МРС са прикључним  гасоводом Арматуре КП 1060/5  K.O. Стањево 09.10.2017.год.
22 351-1316/2017-04 Тодоровић Миљко

Александровац

Ул. 10. Август бр.26

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 3047 K.O. Александровац .17.10.2017.год.
23 351-1319/2017-04 Давидовић Василије

Александовац

Ул Омладинска бр.15

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 3144/1 K.O. Александровац 17.10.2017.год.
24 351-1329/2017-04 Ракић Миломир

Латковац

Изградња помоћног објекта-транспарентне ограде Кп 222/5 K.O. Кожетин 23.10.2017.год
25 351-1331/2017-04 Николић Зоран

Александовац

Ул. Школска бр.4/1

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 3363 K.O. Александровац 24.10.2017.год.
26 351-1333/2017-04 Бабић Миљко

Плоча

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 2308/2 K.O. Александровац .24.10.2017.год
27 351-1353/2017-04 Јотић Љиљана

Александовац

Ул. Школска бр.74

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 2308/3 K.O. Александровац .27.10.2017.год.
28 351-1361/2017-04 Бабовић Младен

Александровац

Ул. Омладинска бр.9

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 3043 K.O. Александровац .06.11.2017.год.
29 351-1365/2017-04 Ракић Миломир

Латковац

Измена решења-за помоћни објекат-транспарентне ограде Кп 222/5 K.O. Кожетин 07.11.2017.год.
30 351-1372/2017-04 Прибановић Драган

Александовац

Ул. Индустријска бр.14

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 1018/2 K.O. Стањево 06.11.2017.год.
31 351-1443/2017-04 Луковић Велимир

Александровац

Ул. Омладинска бр.25

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 3195 K.O. Александровац 07.11..2017.год.
32 351-1457/2017-04 Јовановић Дејан

Александовац

Ул. Виноградарска бр.31

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП 1022/4 K.O. Александровац 14.11..2017.год.
33 351-1474/2017-04 Прибановић Данијел

Веља Глава

Изградња мале соларне електране мсе1 и мсе2 са на крову објеката прикључним водом, категорија Г КП 1285/4, 1292, 1285/1 K.O. Веља Глава 05.12.2017.год.
34 351-1488/2017-04 Гашић Бојан

Горњи Вратари 

Изградња СБТС са прикључним водом категорија Г КП 1167/1, 1167/4, 1287/2 K.O. Горњи Вратари 19.12.2017.год.

 

Print Friendly, PDF & Email