ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА 2019.

 

 

Р.бр Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања  
1. 351-1/2019-04 Ивљанин Дејан

Рокци

Александровац

Захтев за употребну дозволу-помоћни објекат – одбацивање КП  2821

КО Александровац

08.01.2019.г.
2. 351-492/2019-04 Кнежевић Зорица

 Крушевац

Захтев за решење о одобрењу – одбацивање захтева КП  249/2, 266/1, 267/2

КО Кожетин

28.02.2019.год.
3. 351-551/2019-04 ПД ЗИМ ДОО Дашница Захтев за употребну дозволу -складиште- одбацивање КП 1904/1

КО Дашница

25.04.2019.г.
4. 351-495/2019-04 Општина Александровац за ОШ Аца Алексић Захтев за грађевинску дозволу – одбијање захтева КП 3005

КО Александровац

28.02.2019.г.
5. 351-571/2019-04 Миљковић Драган

Горњи Ступањ

Захтев за грађевинску дозволу – одбацивање захтева КП 3375

КО Горњи Ступањ

23.05.2019.г.
6. 351-575/2019-04 СЗР Жупа Инох Захтев за употребну дозволу – одбацивање захтева КП 309/1

КО Стањево

30.05.2019.г.
7. 351-595/2019-04 Катанчевић Милутин Захтев за решење о одобрењу – одбацивање захтева КП 2052/2 КО Александровац 12.06.2019
8 351-738/2019-04 Самарџић Витомир

Стубал

Захтев за употребну дозволу – одбацивање захтева КП 1/1

КО Парчин

14.10.2019.г.
9 351-744/2019-04 Ивановић Драгослав

Александровац

Захтев за решење о одобрењу – одбацивање захтева КП 3036

КО Александровац

17.10.2019.г.
10 351-745/2019-04 Општина-ЈКСП Александровац Захтев за грађевинску дозволу – одбацивање захтева КП   КО Шљивово, Парчин…Трнавци 18.10.2019
11 351-789/2019-04 Графомед ДОО Захтев за грађевинску дозволу – одбацивање захтева КП 439/2

КО Стањево

20.11.2019год.
12 351-789/2019-04 ЕПС Дистрибуција

Крушевац

Захтев за решење о одобрењу – одбацивање захтева КП  

КО Горњи Ступањ

18.10.2019
13 351-789/2019-04 Винарска кућа Спасић Захтев за употребну дозволу – одбацивање захтева КП  1220/2

КО Тржац

26.12.2019
Print Friendly, PDF & Email