СПИСАК ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 2020. год.

 

Р.бр.

Заводни број Инвеститор објекат локација датум

+

1 350-117/2019 Радовановић Љубиша Економски објекат 769 KO Д.Вратари 10.01.2020
2 350-2/2020 ВИНАРСКА КУЋА СПАСИЋ Вински подрум 1220/2 KO Тржац 24.01.2020
3 350-3/2020 АД ВИНО ЖУПА Унутрашње гасне инсталације КО  Стањево 22.01.2020
4 350-5/2020 Смиљковић Славољуб Унутрашње гасне инсталације КО  Стањево 24.01.2020
5 350-7/2020 ЕПС Дистрибуција

ОДС Крушевац

ТС СТУБАЛ 4 са прикључним водом КО Стубал 07.02.2020
6 350-8/2020 ВИНАРИЈА ИВАНОВИЋ Вински подрум КО Александровац 18.02.2020
7 350-14/2020 Поповић Ивица Пољопривредна зграда КО Стањево 03.03.2020
8 350-15/2020 Општина Александровац-Наша радост Изградња Вртића КО Александровац 20.03.2020
9 350-16/2020-04 Општина -ЈКСП Александровац Резервоар у Лаћиследу КО Лаћислед 09.04.2020
10 350-18/2020 Прибановић Мирослав Пољопривредна зграда КО Кожетин 15.04.2020
11 350-19/2020 Општина -ЈКСП Александровац Резервоар  Мрмош 5 КО Лаћислед 15.04.2020
12 350-32/2020 ИЦА КОМЕРЦ ОГРАДА 2097 КО Стањево 24.06.2020.
13 350-33/2020 Марић Ружица

Александровац

Изградња стамбеног  објекта 111011 А 818/2 КО Бзенице 11.06.2020
14 350-34/2020 Дреновац Анка Реконструкција стамбеног  објекта КП 1427 КО

Суботица

25.06.2020.
15 350-38/2020 Стевановић Марица

Александровац

Пољопривредна зграда КП 1353 и 1354 КО

Дашница

09.06.2020.
16 350-47/2020 Рачић Дејан и Драган Александровац Доградња стамбено пословног објекта 3465/1 КО Александровац 09.07.2020.
17 350-43/2020 Радосав Јовановић Економски објекат КП   КО

Александровац

13.07.2020
18 350-45/2020 ЕПС Дистрибуција

ОДС Крушевац

ТС Д.Злегиње 2 са прикључним водом КП КО Д Злегиње 03.08.2020.
19 350-49/2020 Шмек 037 Крушевац Винарија КП  656/5   КО

Мрмош

04.08.2020.
20 350-/2020 Балкан Полумерс

Београд

Манипулативни Плато КП   КО

Тулеш

12.08.2020.
21

 

350-55/2019-04 МОЗАИКМИЛАН Винарија КП292/2 КО Д Злегиње 12.08.2020.
22 350-56/2020 ВИНАРСКА КУЋА СПАСИЋ Туристички објекат 1220/2 KO Тржац 01.09.2020.
23 350-57/2020 Драгољуб, Бојана Миљаковић ГАРАЖА КП 3067/1 КО Александровац 25.08.2020.
24 350-58/2020 ЕПС Дистрибуција

Крушевац

Изградња ТС  Трнавци КП  КОТрнавци 01.09.2020.
25 350-61/2020 Општина-ЈКСП Александровац Измештање дела мреже КП  639/1 КО Грчак

 

18.09.2020
26 350-64/2020 Радисав Ђукић Стањево Реконструкција помоћног објекта КП КО Стањево 18.09.2020
27 350-70/2020 Милош Милованчевић Реконструкција помоћног објекта КП   КО

Александровац

14.10.2020.
28 350-79/2020 Васић Александар Кожетин Изградња ТС  Васић КП    КО

Кожетин

 
29 350-83/2020 Дејан Вулетић

Александровац

Изградња стамбеног  објекта 111011 А КП   ..КО

Бзенице

23.11.2020.
30 350-92/2020 Винарија манастира Студеница Винарија КП 937/1 КО Станјево 30.12.2020.
31 350-93/2020 Марјановић Вишња

Београд

Економски објекат КП 6743/2 КО Ратаје 24.12.2020.
32 350-94/2020 Агромер Латковац Изградња ТС  Стањево Агромер КП КО Стањево 29.12.2020.
33 350-37/2020 Општина-ЈКСП Александровац Постројење за прераду воде за пиће КП КО Бзенице 10.07.2020
34 350-47/2020 ЕПС Дистрибуција

ОДС Крушевац

Прикључни вод КП КО Александровац 12.08.2020.
35 350-51/2020  Бојан Џопалић, из Плеша Туристички објекат КП КО Плеш 28.07.2020.
36 350-54/2020 ВИНАРИЈА СМИЉКОВИЋ Винарија КП   КО Дренча 06.08.2020.
37 350-65/2020 Владимир Смиљковић Реконструкција стамбеног  објекта КП   КО Дренча 21.09.2020.
38 350-65/2020 Небојша Кнежевић Изградња хотела КП 3339 КО Александровац 15.10.2020.
39 350-77/2020 Општина-ЈКСП Александровац Изградња мерних места на мрежи Ко Александровац КО Витково Новаци… 30.10.2020.
40 350-80/2020 Агромер Латковац Хладњача КО Стањево 15.11.2020
41 350-20/2020 МИХАЈЛОВИЋ ДОО Измена локацијских услова за Бензинску станицу 4319 КО Г. Ступањ 15.05.2020.
42 350-27/2020 Слободан Вујић Измена локацијских услова КО Дренча 04.06.2020.
43 350-95/2020 Снекопром Измена локацијских услова КО Стањево 13.01.2021.
44 350-96/2020 Ивица Поповић Измена локацијских услова КО Стањево 11.01.2021.

 

Print Friendly, PDF & Email