СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

СПИСАК  ИЗДАТИХ  УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА  ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЗА  2016.  

Ред. број Број предмета Назив инвеститора Захтев и локација изградње Намена објекта Датум  
1 351-78/2016-04 Минар Фруцхт доо Шљивово Употреба хладњаче на кат. парц. бр. 412/4 КО Шљивово Хладњача 31.03.2016. г.

open-file-icon

2 351-191/2016-04 Снекопром ДОО

Александровац

Изградња гараже спратности П КП1051/7 КО Стањево 30.08.2016.

open-file-icon

3 351-204/2016-04 Металац АД

Новаци

Александровац

Изградња хале за металопре.делатност  П КП1117

КО Новаци

01.09.2016

open-file-icon

4 351-205/2016-04 Богићевић Аранђел Грчак Изградња економског објекта П КП875

КО Грчак

01.09.2016.

open-file-icon

5 351-255/2016-04 Петровић Вукман Употреба унутрашнје гасне инсталацијеПетровић Вукман КП 2734

КО Александровац

08.11.2016.

open-file-icon

6 351-266/2016-04 Ивљанин М.Витомир Употреба хладњаче на кат.парцели 1525/2 КО Лесковица КП 1525/2

КО Лесковица

22.11.2016.

open-file-icon

Print Friendly, PDF & Email