Списак издатих локацијских услова

 

СПИСАК ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У   2017.  години

 

 

1 350-2/2017-04 Тодоровић Миљко

Александровац

Доградња и надградња објекта бр.6 и бр.7 и промена намене

П+1+Пк

КП 3047 КО

Александровац

03.03.2017.
2 350-7/2017-04 Станковић Драган

Доња Злегиња

 

Реконструкција стамбеног објекта спратности П КП 657 КО

Доња Злегиња

09.03.2017.
3 350-5/2017-04 Станојчић Р. Бранислав

Београд

Изградња стамбеног објекта Су+П+Пк

и економских објеката Су+П

КП 1325 КО

Бзенице

20.03.2017.
4 350-10/2017-04 Лисинац

Аца

Горњи Ступањ

Изградња економског објекта спратности П КП 25/4 КО

 

Горњи Ступањ

23.03.2017.
5 350-1/2017-04 ЕПС Дистрибуција

Огранак Крушевац

Изградња СБТЦ 10/0,4КВ са прикључним кабл.водом КП 734, 718, 2086 КО

Стањево

26.04.2017.
6 350-17/2017-04 Станојчић Р. Бранислав

Београд

локацијских услова за изградњу стамбеног објекта Су+П+Пк

и економских објеката Су+П

КП 1325 КО

Бзенице

09.05.2017.год.
7 350-34/2017-04 Југослав Стајковац

Александровац

Измена локацијских услова на изграднји напојног кабловског вода 1КВ, за напајање стамбеног објекта КП   797/1, 827, 798, 828/1, 829/1, 829/2, 834/2КО

Бзенице

26.06.2017.год.
8 350-18/2017-04 Развитак ДОО Александровац Изградња СБТЦ 10/0,4КВ развитак-Бозољац, са прикључним кабл.водом за напајање пословног објекта КП  1458/2,  1458/3,.1455 1467КО

Витково

29.06.2017.год.
9 350-20/2017-04 Лазаревић Добросав

Александровац

Изградња стамбеног објекта спратности Су+П,категорије А, класификациони број 111011 КП  2354  КО

Јелакци

07.07.2017.год
10 350-27/2017-04 Љубисављевић

Ненад

Свилајнац

Изградња стамбеног објекта спратности П,категорије А, класификациони број 111011 КП  428  КО

Шљивово

11.07.2017.год.
11 350-28/2017-04 Лазаревић Добросав

Александровац

Изградња самоуслужне аутоперионице спратности П+1,категорије Б, класификациони број 127420 КП  2721/5  КО

Александровац

14.07.2017.год.
12 350-24/2017-04 СЗР Винарска кућа Спасић,

Милан Спасић ПР, Тржац

Доградња и надградња обј.7, доградња и реконструкција објекта бр.1, надградња објекта бр.9,и промена намене у пословно –стамбени објекат спратности П+1+Пк,  категорије В, класификациони број 121112, подкласа 111011 КП  1220/2  КО

Тржац

24.07.2017.год..
13 350-23/2017-04 ОШ Иво Лола Рибар

Александровац

Доградња две учионице са мокрим чвором на постојећи објекат, спратности П, категорије Б, класификациони број 126321 КП  2721/1  КО

Александровац

27.07.2017.год.
14 350-26/2017-04 Прерада и конзервирање воћа Агромер Латковац, Миломир Ракић ПР Изградња пољопривредног објекта, спратности Су+П+Пк,категорије А, класификациони број 127141 КП  1151  КО

Латковац

31.07.2017.год
15  350-32/2017-04 ЗИМ ДОО Дашница Изградња затвореног складишта, П, 125221,кат. B. КП  1904/1  КО

Дашница

.03.08.2017.год
16  350-44/2017-04 Дубовац Величко

Александровац

Изградња стамбеног објекта спратности П+1,категорије А, класификациони број 111011 КП  2918/5 KO Александровац .10.08.2017.год
17  350-40/2017-04 Лазаревић Драги

Јелакци

Изградња стамбеног објекта спратности П+1,категорије А, класификациони број 111011 КП  3181  КО

Александровац

03.08.2017.год
18 350-41/2017-04 ЈКСП Александровац Магистрални водовод

 Горњи Ступањ, Доњи Ступањ, Лацислед, Мрмош

КП     КО

Горњи Ступањ, Доњи Ступањ, Гаревина

Доња Злегиња

16.08.2017.год.
19  350-42/2017-04 Прибановић Војкан

Веља Глава

Изградња стамбеног објекта спратности П+Пк,категорије А, класификациони број 111011 КП  1413 K.O.Дренча 31.08.2017.год.
20 350-48/2017-04 Фитосвет Кожетин Изградња помоћног објекта, спратности Су+П,категорије А, класификациони број 127141 КП  595  КО

Кожетин

30.08.2017.год
21 350-54/2017-04 Саша Бозољац

Лесеновци

Изградња стамбеног објекта спратности ПО+П+ПК,категорије Б, класификациони број 111012 КП  3176  КО

Александровац

25.09.2017.год
22  350-47/2017-04 СЗР ЖУПА- ИНОКС

Зоран Богдановић ПР

Ул. Жупска

Александровац

Изградња стамбено-пословног објекта спратности П+1+ПК, 111012 Б, пословног објекта-технички преглед возила спратности П 123001 Б, самоуслужне-аутоперионице спратности  П 127 420 Б, са транспарентном оградом и рекламним стубом КП 309/1 КО Стањево 26.09.2017.год.
23  350-55/2017-04 Црвени крст Србије- Црвени крст Александровац Изградња помоћног објеката –надстрешнице спратности П, 12742 Б КП 797/1 КО Бзенице 29.09.2017.год.
24 350-43/2017-04 Прибановић Данијел Веља Глава Изградња мини соларне електране МС1 и МС2 са прикључним водовима, на крову објеката, 230201 Г  КП 1285/4, 1292, 1285/1 КО Веља Глава  

12.10.2017.год.
25 350-57/2017-04 Радичевић Љубиша Витково Изградња помоћних објеката-котларнице и гараже, спратности П,127141 А  КП 860/2 КО Витково  05.10.2017.год.
26  350-56/2017-04 ППТ Арматуре Александровац Гасне инсталације природног гаса  КП1060/4,…8 1060/10 КО Стањево 17.10.2017.год. 
27 350-60/2017-04 Ивановић Славољуб

Тулеш

Изградња стамбеног објекта, спратности П+Пк, 111011 А  КП 565/1 КО Тулеш  24.10.2017.год.
28 350-61/2017-04 Величковић Гојко

Обилић

Изградња стамбеног објекта, спратности П+1, 111011 А  КП 1928/2 КО Александровац  02.11.2017.год.
29 350-62/2017-04 Величковић Ненад

Обилић

Изградња стамбеног објекта, спратности П+1, 111011 А КП 1928/2 КО Александровац 03.11.2017.год.
30 350-63/2017-04  

Видојевић Обрад

Александровац

Изградња помоћног објекта – гараже По+П, категоријА А, 127141 КП   2124/1 КО Александровац .08.11.2017.год
31 350-65/2017-04 Гашић Бојан Горњи Вратари Изградања ТС 10/0,4 са прикључним водом  1КВ, категорија Г КП  1167/1, 1169/1, 1168/1,

1167/4, 1164, 1153,1482 i 1287/2 КО Горњи Вратари

01.12.2017.год
32 350-71/2017-04  

Телеком Србија

АД Београд

Изградња телекомуникационог оптичког кабла за Соко Штарк-деоница кроз Александровац категорија Г КП 2270/4, 5031, 5058,i 5051 K.O.

Доброљупци

05.12.2017.год.
33 350-64/2017-04  

Драган и Бојан Милојевић

Александровац

Доградња стамбеног објекта спратности П,

Категорија А, клас.бој 111011

КП   3142/1 КО Александровац .08.12.2017.год.
34 350-75/2017-04  

Средња школа Свети Трифун са домом ученика

Александровац

Изградња помоћног објекта – гараже  П, категоријА А, 127141 КП   3142/1 КО Александровац  13.12.2017.год.
35 350-73/2017-04 Анђелић Добривоје

Осредцић

Доградња стамбеног објекта По+П+1 КП   611/14 КО Кожетин 26.12.2017.год.
Print Friendly, PDF & Email