СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 2019

 

 

 

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања  
1 351-528/2019-04 Ивљанин Дејан

Рокци

Употреба дограђеног помоћног објекта КП   2821  КО

Александровац

 

16.04.2019.год 
2 351-577/2019-044 Зим ДОО Дашница Употреба дограђеног помоћног објекта КП   1904/1  КО

Дашница

 

27.05.2019.год 
3 351-610/2019-04 Будимир Здравковић

Александровац

Употреба дограђеног помоћног објекта КП   645/3  КО

Александровац

 

19.06.2019.год.
4 351-691/2019-04 Радичевић Љубиша

Витково

Употреба помоћних објеката 6 и 7 КП      КО

Витково

19.08.2019.год
5 351-733/2019-04 ВОМИХ ТЕАМ Београд Употреба надкривеног складишта П КП   49  КО

Горњи Ступањ

03.10.2019.год.
6 351-739/2019-04 Југоросгаз АД Београд МРС ОШ Аца Алексић КП    3004/2  КО

Александровац

11.10.2019.год.
7 351-740/2019-04 Општина Александровац Унутрашње гасне инсталације школе КП    3005  КО

Александровац

11.10.2019.год.
8 351-791/2019-04 Митар Милутиновић

Александровац

Унутрашње гасне инсталације КП    3143/1  КО

Александровац

21.11.2019.год.
9 351-790/2019-04 Витомир Самарџић

Стубал

Изграђена хладњача П КП    1/1  КО

Парчин

24.10.2019 год.
Print Friendly, PDF & Email