Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Александровац

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 037/3751-145 или електронску адресу:   dejan.crnoglavac@aleksandrovac.rs, као и лично у згради Општине Александровац, канцеларија број 6.,

 


Kонача листа крајњих корисника-соларни панели


Прелиминарну листу крајњих корисника-соларни панели


Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације


ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општине Александровац за 2022. годину


Koначна листа крајњих корисника


Прелиминарна листа крајњих корисника


Прелиминарна листа директних корисника (привредних субјеката) који могу учествовати у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Александровац


Обавештење о продужетку рока за подношење пријава за учешће грађана (домаћинстава) за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Александровац за 2022. годину


Обавештење о продужетак рока за подношење пријава за учешће грађана (домаћинстава) за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Александровац за 2022. годину


Обавештење Комисије за реализацију мера енергетске ефикасности о продужењу рока  за подношење пријава за учешће грађана (домаћинстава) на   Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општина Александровац за 2022годину, које је потребно да објавите на сајту општине Александровац.

Обавештење о продужењу рока за Јавни позив  за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Александровац соларни панели


Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње клориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територије општине Александровац


Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за


Oдлука о избору директних корисника(првредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације

Одлука о расписивању јавног позива

Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Александровац-соларни панели

 


Прелиминарна листа директних корисника (привредних субјеката)

 

ДОКУМЕНТА:


Обавештење о продужењу рока

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Александровац (*.pdf)

ПРИЛОГ 1 (*.doc)

ПРИЛОГ 2 (*.doc)

ПРИЛОГ 3 (*.doc)

ПРИЛОГ 4 (*.doc)

Print Friendly, PDF & Email