«

»

авг 29

Обавештење – Продужетак рока за подношење пријава за учешће грађана (домаћинстава) за суфинансирање мера енергетске санације

Продужетак рока за подношење пријава за учешће грађана (домаћинстава) за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Александровац за 2022. годину

На основу Одлуке о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Александровац за 2022. годину, број: 020 – 504 / 2022 – 1 од 28.07.2022. године и члана 21. Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22,

Комисија за реализацију мера енергетске ефикасности
oбјављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

О продужењу рока за подношење пријава за учешће грађана (домаћинстава) за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Александровац за 2022. годину

 

ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење пријава за учешће грађана (домаћинстава) на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Александровац за 2022. годину до 5. септембра 2022. године, а у намери да се пружи могућност за учешће што већем броју грађана (домаћинстава).
Јавни конкурс објављен је 01. 08. 2022. године, на званичном сајту општине Александровац, Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Александровац, или препоручено поштом на адресу: Општинска управа општине Александровац – Комисија за реализацију мера енергетске ефикасности, улица Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац.

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Број: 020 – 168 – 29/2022 – 01

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ДЕЈАН ЦРНОГЛАВАЦ,с.р.

Print Friendly, PDF & Email