Admin

Detalji o autoru

Ime: Boris Pejic
Datum registrovanja: 23 новембра, 2012

Poslednje objave

  1.  З А К Љ У Ч А К — 30 новембра, 2023
  2. Позив за достављање понуда за набавку број 2Д/2023- Набавка средстава за хигијену — 29 новембра, 2023
  3. Oбавештење — 17 новембра, 2023
  4. Одлука о додели уговора за ЈН 0019/2023-Замена котлова на струју котловима на гас за вртић. — 16 новембра, 2023
  5. Oбавештње о закљученом уговору број 1Д/2023 – Набавка гума за аутомобиле. — 15 новембра, 2023

Liste autorovih objava

окт 20

Oбавештење комисије за реализацију мера енергетске санације

  ПРЕМА ПРЕЛИМИНАРНИМ ПОДАЦИМА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА територији општина Александровац за 2023. годину  СУ ПОТРОШЕНА  И ДА ЋЕ НАКОН ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ПО ПОДНЕТИМ ПРИЈАВАМА СЕ ЗНАТИ ДА ЛИ ЈЕ ПРЕОСТАЛО СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ.   КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ Бpoj: 020-550-2-1/2023-01 од 19.октобра 2023.године   Председник комисије Јелена Ђукић, …

Nastaviti čitanje »

окт 13

Обавештење о закљученом уговору за набаку број 16У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-264-9/2023 Датум:13.10.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   (набавка број 13)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Услуге Опис предмета набавке:Геолошке,геофизичке и друге научно истраживачке услуге Ознака …

Nastaviti čitanje »

окт 13

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број JN 0033/2023 – Санација локалних  путева – 4

Одлукa о додели уговора, број 404-239-10/2023 од 13.10.2023.године за JN 0033/2023-Санација локалних  путева -4. група  путева (Поповац, Пуховац, Лесеновци, Ракља, Д. Вратари-Зајићи, Д. Вратари према гробљу, Д. Вратари према Крпићима и пут за Марковину од ДП ИИ А  207 до гробља).

окт 12

Oбавештење

Република Србија Општина Александровац Општинска управа Александровац Одељење за локални економски развој и пољопривреду Број:501-63/2023-06 12.10.2023године                                    О   Б   А  В   Е   Ш   Т   Е   Њ  Е       Обавештавају се заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, да је инвеститор Бојан Гашић ПР, ТРГОВИНСКО УСЛУЖНА РАДЊА ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА ГАШИЋ ВОЋЕ …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave