«

»

мар 20

Oдлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројекта од јавног интереса

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број  92/2023), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 6/2024 ) и чл. 68. Статуа општине Александровац ( Службени лист општине Александровац бр.21/2019 Председница општине Александровац,  дана  20. 03. 2024. године донела је

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2024. ГОДИНИ ЗА ОПШТИНУ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

I  Расписује се Конкурс за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања за 2024. годину за општину Александровац.

    Конкурс расписати за:

– производњу медијских садржаја, у износу од 3.500.000,00 динара планираних Одлуком о буџету општине Александровац  за 2024. годину за

    –       суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у укупном износу од 3.325.000,00 динара , што је 95% од  укупно предвиђених средстава;

–           за појединачна давања у укупном износу од 175.000,00 динара што је 5 % укупно предвиђених средстава.

    – Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је  50.000 динара, а највећи 1.000.000 динара.

 

II   Расписати јединствен  Конкурс за производњу медијских садржаја за све медије.

 

III Средства за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања обезбеђена су Одлуком о буџету општине Александровац за 2024.годину  програм 1201 – Развој културе и информисања, шифра програмске активности 0004, остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 820 – услуге културе, позиција 271, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, износ од 3.500.000 динара.

 

          Средства за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања обезбеђена су Одлуком о буџету општине Александровац за 2024.годину  програм 1201 – Развој културе и информисања, шифра програмске активности 0004, остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 820 – услуге културе, позиција 271, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима,  износ од 3.500.000 динара.

 

 

Број : 401-698/2024  07 од  20.03.2024.  год.                   

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                     Председница општине Александровац

                                                                                                            Јелена Пауновић, дипл. правник              

 

 

Print Friendly, PDF & Email