Arhiva po oznaci (tagu): skupstina

окт 03

Одлукa о покретању поступка ликвидације Канцеларије за локални економски развој општине Александровац доо

Одлукa о покретању поступка ликвидације Канцеларије за локални економски развој општине Александровац доо

окт 22

Решење о именовању директора

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС бр. 129/2007),члана 21. и 31. став 3 Закона о јавним предузећима(“Службени гласник РС“ бр. 119/2012) и члана 26.  Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08,1/12, 13/12и 3/13) Скупштина општине Александровац на XI седници од 22. октобра 2013 . године , донела је Р …

Nastaviti čitanje »

мар 21

Ми не желимо ГМО на нашој територији!

На члан 26. Статута општине Александровац (Сл. лист општине Александровац“, број 7/2008 и 1/2012) Скупштина општине Александровац, на предлог одборничке групе Уједињени региони Србије, на седници одржаној 20.марта 2013. године донела Д Е К Л Е Р А Ц И Ј А Ми не желимо ГМО на нашој територији! 1. Општина Александровац се обавезује да …

Nastaviti čitanje »