«

»

мар 21

Ми не желимо ГМО на нашој територији!

На члан 26. Статута општине Александровац (Сл. лист општине Александровац“, број 7/2008 и 1/2012) Скупштина општине Александровац, на предлог одборничке групе Уједињени региони Србије, на седници одржаној 20.марта 2013. године донела

Д Е К Л Е Р А Ц И Ј А

Ми не желимо ГМО на нашој територији!

1. Општина Александровац се обавезује да ће доследно поштовати Закон о генетичким модификованим организмима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009; у даљем тексту : Закон о ГМО), захтева његову доследну примену на територији Републике Србије и противи се његовој промени.

2. Општина Александровац у оквиру својих законских и организационих могућности у вези са коришћењем или управљањем  земљиштем и другим производима ресурсима и организовањем пољопривредне производње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа неће дозволити и допустити узгајање и ширење ГМО на својој територији

3. Општина Александровац се обавезује да ће предузети све одговарајуће мере, као што су стручна предавања и други програми образовања за пољопривреднике и друге учеснике у организовању производње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа како се не би одлучили за нелегално узгајање и промет ГМО и производа од ГМО

4. Општина Александровац захтева и очекује од свих државних органа и политичких странака и покрета да се залажу за доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих подзаконских аката и да се онемогући недозвољено гајење и промет ГМО и могуће штетне последице ГМО и производа од ГМО на здравље становништва и загађивање природе у Републици Србији.

5. Општина Александровац очекује од РТС као медијског јавног сервиса грађана Србије и других средстава информисања да редовно и објективно информишу јавност о примени Закона о ГМО и о резултатима истраживања у свету о штетним последицама гајења и употребе ГМО и производа од ГМО.

6. Општина Александровац позива све градове и општине у Републици Србији да подрже и усвоје ову Декларацију.

Оставимо земљу наших предака нашој деци без ГМО!

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
01 Број:020-/2013 од 2013 године

ПРЕДСЕДНИК
Скпштине општине Александровац
Раде Јевтовић

Print Friendly, PDF & Email