Arhiva po oznaci (tagu): konkurs

окт 05

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општина Александровац за 2023. годину

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Александровац, члана 18. Правилника о суфинансирању …

Nastaviti čitanje »

мај 05

Koнкурс за доделу новчане награде талентованим студентима

 На основу члана 85. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19) и члана 9. Одлуке о студентским наградама (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и 15/2016), Општинска управа општине Александровац, дана  05. маја 2023. године, расписује:   К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА    I           Расписује …

Nastaviti čitanje »

јан 26

Kонкурс за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва за 2023. годину

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 33/2022 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 85, 86, 87, 89 и 104 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса …

Nastaviti čitanje »

јун 10

Јавни конкурс а пријем у радни однос једног намештеника са статусом инвалида који се  запошљава под општим условима

 Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111- 8 /20 – 01 Датум: 09 .06. 2020.г. АЛЕКСАНДРОВАЦ                На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16 и 113/17), члана 12. …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «