Arhiva po oznaci (tagu): konkurs

мај 05

Koнкурс за доделу новчане награде талентованим студентима

 На основу члана 85. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19) и члана 9. Одлуке о студентским наградама (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и 15/2016), Општинска управа општине Александровац, дана  05. маја 2023. године, расписује:   К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА    I           Расписује …

Nastaviti čitanje »

јан 26

Kонкурс за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва за 2023. годину

На основу члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 33/2022 ), раздео 5.  функционална класификација  090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 85, 86, 87, 89 и 104 и  члана 9. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање  програма од јавног интереса …

Nastaviti čitanje »

јун 10

Јавни конкурс а пријем у радни однос једног намештеника са статусом инвалида који се  запошљава под општим условима

 Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111- 8 /20 – 01 Датум: 09 .06. 2020.г. АЛЕКСАНДРОВАЦ                На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16 и 113/17), члана 12. …

Nastaviti čitanje »

мај 29

Конкурс за доделу бесповратних средстава за квалитетних приплодних говеда, оваца, коза и свиња  које се користе за производњу меса у 2020. години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19 ), …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «