«

»

феб 08

Потписивање тројног споразума о сарадњи у области управљања отпадом и отпадним водама

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, IMPACT пројекат, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ (GmbH) потписаће споразуме о сарадњи у области управљања отпадом и отпадним водама са општинама Александровац, Бела Црква, Крупањ, Куршумлија и Свилајнац

Потреба да се побољша управљање отпадом и отпадним водама у Србији је ургентна. Прикупља се мање од 70 одсто комуналног отпада који углавном завршава без третмана на више од 4.000 нелегалних или неконтролисана депонија. Од 2,5 милиона домаћинстава у Србији, половина (1,3 милиона) повезано је на канализацију. А од 365 милиона кубних метара отпадних вода које се испуштају само 51 милиона кубних метара третирано је у 2009. години. То неминовно доводи до трајног загађења локалних и прекограничних вода и угрожавања здравља.

Циљ ових споразума је оснаживање капацитета општина у планирању и решавању проблема у области управљања отпадом и отпадним водама, као и примена иновативних и економски исплативих решења кроз концепт циркуларне економије у којој се отпад и отпадне воде користе као ресурси за рециклажу, поновну употребу или производњу енергије.

Пројекат је почео у 2012. години, трајаће до децембра 2017. и биће реализован у две фазе, а свака ће трајати три године. Буџет пројекта за прву фазу (до 2014.) је 2,4 милиона евра.

Print Friendly, PDF & Email