«

»

мар 06

GIZ IMPACT и општина Александровац у заједничкој акцији одређивања количине и састава отпада и отпадних вода

Пројекат „IMPACT – Управљање отпадом и отпадним водама у општинама“ Немачке организације за међународну сарадњу – GIZ током марта започиње спровођење активности у изабраним пилот општинама, и то у Александровцу, Крупњу, Куршумлији,  Свилајнцу, и Белој Цркви. Прве активности се односе на мерење количина и одређивање састава комуналног отпада и отпадних вода. Подаци добијени мерењима допринеће  квалитетнијем извештавању ка надлежним органима и унапређењу процеса планирања управљања отпадом и отпадним водама на општинском нивоу. Представници општине детаљније су упознати са процедуром прикупљања података на једнодневној обуци одржаној 4. марта у Београду у циљу припреме за реализацију наведених активности.

У сарадњи са општинским тимом, ЈКП Александровац и уз подршку Факултета техничких наука из Новог Сада, вршиће се мерења количина комуналног отпада у трајању од седам дана у току сваког годишњег доба у складу са усвојеним националним методологијама и препорукама ЕУ. Такође ће се обавити мерење количине и анализа састава отпадних вода на локацијама непосредно пре њиховог уливања у главни реципијент.

Print Friendly, PDF & Email