«

»

окт 08

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број 9), Председник општине АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 08.10.2019.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

 

КО Бр. јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Степен заштите
Бзенице 4 2,9988 880,50 528,08 10  
Бзенице 5 1,1863 1.175,24 278,83 10  
Бзенице 6 2,9432 1.356,12 798,26 10  
Бзенице 7 0,4830 1.175,24 113,52 10  
Бзенице 8 0,8716 789,28 137,58 10  
Бзенице 9 0,6021 782,71 94,25 10  
Бзенице 10 0,5436 1.511,28 164,30 10  
Бзенице 11 0,5207 2.674,86 278,56 10  
Бзенице 12 1,3628 886,33 241,57 10  
Бзенице 13 1,1063 967,22 214,00 10  
Боботе 14 0,1092 1.658,24 36,21 10  
Ботурићи 15 1,0393 1.175,24 244,28 10  
Ботурићи 16 1,4421 1.755,70 506,37 10  
Ботурићи 17 0,0714 3.924,37 56,04 10  
Ботурићи 18 2,0058 4.837,32 1.940,54 10  
Велика Врбница Горња 19 0,2234 1.978,83 88,41 10  
Велика Врбница Горња 20 0,0351 967,24 6,79 10  

Велика Врбница Горња 21 0,5924 2.306,68 273,29 10  
Велика Врбница Горња 22 0,2616 2.034,67 106,45 10  
Велика Врбница Горња 23 1,2987 2.846,56 739,36 10  
Велика Врбница Горња 24 1,2807 1.011,15 258,99 10  
Велика Врбница Горња 25 0,4562 2.120,93 193,51 10  
Велика Врбница Горња 26 2,2670 967,22 438,53 10  
Велика Врбница Горња 27 1,1923 4.837,32 1.153,50 10  
Велика Врбница Горња 28 0,5955 1.173,13 139,72 10  
Велика Врбница Горња 29 0,3275 967,21 63,35 10  
Велика Врбница Горња 30 0,2849 1.175,25 66,96 10  
Веља Глава 31 0,1443 2.379,90 68,68 10  
Веља Глава 32 0,1160 782,67 18,15 10  
Витково 33 0,7280 7.254,81 1.056,30 10  
Витково 34 0,2058 6.497,52 267,44 1  
Вражогрнц и 35 0,2439 6.294,51 307,04 10  
Вражогрнц и 36 2,2431 6.437,99 2.888,21 10  
Вранштица 37 2,1045 1.246,38 524,60 10  
Вранштица 38 0,3725 776,86 57,87 10  
Вранштица 39 0,8147 515,44 83,98 10  
Вранштица 40 1,3368 967,22 258,59 10  
Вранштица 41 1,1459 781,36 179,07 10  
Вранштица 42 1,1539 843,86 194,74 10  
Вранштица 43 0,6260 1.511,07 189,18 10  
Вранштица 44 1,4791 2.379,87 704,01 10  
Вранштица 45 1,1472 475,97 109,20 10  
Горња Злегиња 46 1,1833 6.432,43 1.522,29 10  
Горња Злегиња 47 0,3739 6.986,84 522,48 1  
Горњи Вратари 48 1,0500 4.862,93 1.021,22 1  

 

Горњи Вратари 49 0,7538 1.432,10 215,90 10  
Горњи Вратари 50 0,9001 4.728,71 851,26 10  
Горњи Вратари 51 1,6801 4.871,87 1.637,04 10  
Горњи Ступањ 52 0,1086 6.219,43 135,08 10  
Горњи Ступањ 53 0,1531 6.986,87 213,93 10  
Грчак 54 0,1021 967,19 19,75 10  
Дашница 55 0,9760 6.219,41 1.214,03 1  
Дашница 56 0,1018 5.376,23 109,46 10  
Доброљубц и 58 0,5065 3.048,39 308,80 10  
Доброљубц и 59 0,5613 5.514,82 619,09 10  
Доброљубц и 60 7,8290 1.397,36 2.187,98 10  
Доброљубц и 61 0,1318 2.096,66 55,26 10  
Доњи Вратари 62 2,5292 6.219,41 3.146,02 10  
Дренча 63 0,0941 6.219,45 117,05 10  
Дренча 64 1,8580 3.915,92 1.455,15 10  
Јелакци 65 0,3756 2.379,87 178,77 10  
Јелакци 66 0,4733 645,21 61,07 10  
Јелакци 67 3,6790 1.122,93 826,25 10  
Јелакци 68 2,4059 766,48 368,81 10  
Јелакци 69 3,3142 475,97 315,49 10  
Јелакци 70 3,4159 475,97 325,17 10  
Јелакци 71 0,3222 3.224,89 207,81 10  
Јелакци 72 3,8098 475,97 362,67 10  
Јелакци 73 0,3103 475,96 29,53 10  
Јелакци 74 0,2002 475,97 19,05 10  
Јелакци 75 4,3972 562,56 494,73 10  
Јелакци 76 0,7554 612,58 92,54 10  
Јелакци 77 1,2708 967,22 245,82 10  
Јелакци 78 5,1231 475,97 487,68 10  
Јелакци 79 1,6759 967,22 324,19 10  
Јелакци 80 3,8332 625,95 479,87 10  
Јелакци 81 0,2752 3.224,89 177,49 10  
Јелакци 82 2,1645 645,21 279,31 10  
Козница 84 1,3873 1.468,64 407,49 10  
Козница 85 3,1940 967,22 617,86 10  
Козница 86 0,4733 2.259,29 213,86 10  
Козница 87 0,1883 3.224,85 121,44 10  
Козница 88 1,7987 782,71 281,57 10  
Латковац 89 0,5652 1.603,56 181,26 10  
Латковац 90 0,1207 967,19 23,34 10  

 

Лесеновци 91 0,3622 4.837,02 350,39 10  
Лесковица 92 1,2738 2.369,81 603,73 10  
Лесковица 93 2,8462 1.086,83 618,66 10  
Лесковица 94 1,2312 2.764,91 680,83 10  
Лесковица 95 0,8007 1.870,06 299,47 10  
Лесковица 96 0,1046 3.224,86 67,46 10  
Лесковица 97 0,0253 967,19 4,89 10  
Лесковица 98 0,4096 4.723,00 386,90 10  
Новаци 99 0,0694 1.243,37 17,25 10  
Плеш 100 0,3597 1.709,48 122,98 10  
Плеш 101 0,5076 6.061,76 615,39 10  
Плеш 102 0,2547 5.002,00 254,80 1  
Плеш 103 10,7605 782,71 1.684,47 10  
Плоча 104 5,4856 945,92 1.037,78 10  
Плоча 105 0,9002 948,94 170,84 10  
Плоча 106 0,4665 1.627,67 151,86 10  
Плоча 107 1,1150 1.064,01 237,27 10  
Плоча 108 1,8696 967,22 361,66 10  
Плоча 109 2,7832 1.272,87 708,53 10  
Плоча 110 4,3484 2.379,87 2.069,72 10  
Плоча 111 15,3791 2.782,13 8.557,34 10  
Плоча 112 0,4032 967,21 77,99 10  
Плоча 113 2,4569 1.133,73 557,09 10  
Плоча 114 2,1328 3.224,88 1.375,60 10  
Плоча 115 0,6634 668,07 88,64 10  
Плоча 116 0,8643 2.379,87 411,38 10  
Плоча 117 9,9598 475,97 948,11 10  
Плоча 118 1,7777 1.238,00 440,15 10  
Плоча 119 0,6261 967,23 121,11 10  
Плоча 120 0,6560 1.175,24 154,19 10  
Плоча 121 1,6447 3.224,88 1.060,79 10  
Плоча 122 1,4795 3.224,88 954,24 10  
Ракља 123 0,5714 1.105,90 126,38 10  
Ратаје 124 1,2734 6.219,41 1.583,96 10  
Ратаје 125 1,6227 6.219,41 2.018,44 10  
Ратаје 126 0,4936 6.219,41 613,98 10  
Ратаје 127 0,1682 2.763,14 92,95 10  
Ратаје 128 1,3252 6.219,41 1.648,39 1  
Ратаје 129 0,2721 6.436,90 350,29 10  
Ржаница 130 0,5336 967,22 103,22 10  
Ржаница 131 0,4735 1.769,57 167,57 10  
Ржаница 132 0,3865 1.040,16 80,40 10  
Рогавчина 133 1,0641 782,71 166,57 10  
Рогавчина 134 0,7799 2.770,52 432,14 10  
Рогавчина 135 1,7100 962,26 329,09 10  
Рогавчина 136 3,6003 782,71 563,59 10  
Рогавчина 137 1,0610 1.175,24 249,38 10  
Рогавчина 138 1,9669 1.286,35 506,02 10  

 

Рогавчина 139 2,6831 869,70 466,69 10  
Рогавчина 140 0,4775 826,95 78,97 10  
Рогавчина 141 1,4814 967,22 286,56 10  
Рогавчина 142 1,9981 895,21 357,74 10  
Рогавчина 143 1,0126 2.288,01 463,36 10  
Рогавчина 144 0,8173 967,22 158,10 10  
Рогавчина 145 0,6541 967,22 126,53 10  
Рогавчина 146 0,9789 2.339,40 458,00 10  
Рогавчина 147 2,8547 1.263,76 721,53 10  
Рокци 148 0,2623 2.379,87 124,84 10  
Рокци 149 0,3172 645,21 40,93 10  
Рокци 150 25,5635 645,21 3.298,76 10  
Рокци 151 1,0536 2.125,26 447,83 10  
Руденице 152 0,9326 2.977,15 555,29 10  
Стањево 153 0,1110 5.832,70 129,48 10  
Стањево 154 0,2103 6.945,70 292,14 1  
Стањево 155 0,3655 7.677,89 561,25 1  
Стањево 156 1,2028 5.679,25 1.366,20 10  
Старци- Поповци 158 9,7323 6.219,41 12.105,83 10  
Старци- Поповци 159 1,4507 4.837,32 1.403,50 10  
Стрменица 160 1,0214 782,71 159,89 10  
Стрменица 161 0,7917 782,71 123,93 10  
Стрменица 162 1,3491 1.206,56 325,55 10  
Стрменица 163 0,8749 782,71 136,95 10  
Стрменица 164 0,7518 1.161,85 174,69 10  
Стрменица 165 0,2576 1.679,23 86,51 10  
Стрменица 166 0,7608 2.525,42 384,26 10  
Стрменица 167 0,0791 782,68 12,38 10  
Стрменица 168 2,2987 782,71 359,84 10  
Стубал 169 0,0721 6.219,42 89,68 10  
Стубал 170 0,0995 6.986,83 139,03 10  
Стубал 171 2,9005 7.677,89 4.453,94 10  
Стубал 172 0,0646 6.911,92 89,30 10  
Стубал 173 0,2594 7.677,87 398,32 10  
Стубал 174 0,0618 7.677,83 94,89 10  
Суботица 175 0,1488 6.986,83 207,92 10  
Суботица 176 0,1930 6.986,84 269,69 10  
Трнавци 177 0,2533 3.490,45 176,82 10  
Трнавци 178 0,9852 967,22 190,58 10  
Трнавци 179 0,2048 4.837,30 198,13 10  
Тулеш 180 0,3491 1.397,48 97,57 10  
Шљивово 181 0,2162 5.528,35 239,04 10  
Шљивово 182 0,1067 1.105,90 23,60 10  
Доњи Ступањ 185 0,7222 984,38 142,18 10  
Доњи Ступањ 186 0,3470 3.915,91 271,76 10  

 

Доњи Ступањ 187 0,6031 4.208,67 507,65 10  
Доњи Ступањ 188 0,1285 1.706,15 43,84 10  
Доњи Ступањ 189 0,2912 3.224,90 187,81 10  
Доњи Ступањ 190 0,0850 4.514,94 76,75 10  
Доњи Ступањ 191 0,2543 4.837,32 246,02 10  
Лаћислед 192 0,0542 5.048,15 54,72 10  
Укупно   268,4501        

 

 

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

 

КО Дана Од (часова)
Боботе 16.10.2019 15
Ботурићи 16.10.2019 15
Бзенице 16.10.2019 15
Дашница 16.10.2019 15
Доброљубци 16.10.2019 15
Доњи Ступањ 16.10.2019 15
Доњи Вратари 16.10.2019 15
Дренча 16.10.2019 15
Горња Злегиња 16.10.2019 15
Горњи Ступањ 16.10.2019 15
Горњи Вратари 16.10.2019 15
Грчак 16.10.2019 15
Јелакци 16.10.2019 15
Козница 16.10.2019 15
Лаћислед 16.10.2019 15
Латковац 16.10.2019 15
Лесеновци 16.10.2019 15
Лесковица 16.10.2019 15
Новаци 16.10.2019 15
Плеш 16.10.2019 15

 

Плоча 16.10.2019 15
Ракља 17.10.2019 15
Ратаје 17.10.2019 15
Рогавчина 17.10.2019 15
Рокци 17.10.2019 15
Руденице 17.10.2019 15
Ржаница 17.10.2019 15
Шљивово 17.10.2019 15
Стањево 17.10.2019 15
Старци-Поповци 17.10.2019 15
Стрменица 17.10.2019 15
Стубал 17.10.2019 15
Суботица 17.10.2019 15
Трнавци 17.10.2019 15
Тулеш 17.10.2019 15
Велика Врбница Горња 17.10.2019 15
Веља Глава 17.10.2019 15
Витково 17.10.2019 15
Вранштица 17.10.2019 15
Вражогрнци 17.10.2019 15

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и

** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

 

 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

 

 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу

прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом

 1. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
  • лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,
  • извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
  • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
  • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
 • за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 • за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 3, 4 и овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840- 741522843-14

 

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
  • су у пасивном статусу;
  • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
  • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
  • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
  • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5.овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине АЛЕКСАНДРОВАЦ. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:

 

 • Адреса: општина АЛЕКСАНДРОВАЦ, улица и број: Јаше Петровића бр. , Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

–         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

 • Број јавног надметања (навести и КО) На задњој страни:
 • име и презиме/назив и адреса понуђача

 

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 22.10.2019. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ, улица и број: Јаше Петровића 26 и то:

 

 

КО Дана Почетак у (часова)
Боботе 28.10.2019 15
Ботурићи 28.10.2019 15
Бзенице 28.10.2019 15
Дашница 28.10.2019 15
Доброљубци 28.10.2019 15
Доњи Ступањ 28.10.2019 15
Доњи Вратари 28.10.2019 15
Дренча 28.10.2019 15
Горња Злегиња 28.10.2019 15
Горњи Ступањ 28.10.2019 15
Горњи Вратари 28.10.2019 15
Грчак 28.10.2019 15
Јелакци 28.10.2019 15
Козница 28.10.2019 15
Лаћислед 28.10.2019 15
Латковац 28.10.2019 15
Лесеновци 28.10.2019 15
Лесковица 28.10.2019 15
Новаци 28.10.2019 15
Плеш 28.10.2019 15
Плоча 28.10.2019 15
Ракља 29.10.2019 15
Ратаје 29.10.2019 15
Рогавчина 29.10.2019 15
Рокци 29.10.2019 15
Руденице 29.10.2019 15
Ржаница 29.10.2019 15
Шљивово 29.10.2019 15
Стањево 29.10.2019 15
Старци-Поповци 29.10.2019 15

 

Стрменица 29.10.2019 15
Стубал 29.10.2019 15
Суботица 29.10.2019 15
Трнавци 29.10.2019 15
Тулеш 29.10.2019 15
Велика Врбница Горња 29.10.2019 15
Веља Глава 29.10.2019 15
Витково 29.10.2019 15
Вранштица 29.10.2019 15
Вражогрнци 29.10.2019 15

 

 

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Службеном листу, огласној табли и сајту општине Александровац », с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Председник општине Број: 020-261-18/2019-01         

 Дана: 08.10.2019. године


           

                                                                                                                       Председник општине    Др Мирко Михајловић

Print Friendly, PDF & Email