«

»

сеп 23

Oдлука о расписивању јавног огласа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Сл.лист општине Александровац“ број 5/2006 и 11/2016), Општинско веће општине Александровац на  11. седници од 19.09.2016. године, донело  је

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА

КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ AЛЕКСАНРОВАЦ

– Предмет јавног надметања –

 Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац у следећим катастарским општинама:     

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена Депозит Период Закупа Степен заштите
(дин / ха) (дин) 20% (год)
АЛЕКСАНДРОВАЦ 1 11,6434 6905,36 16080,38 1
БОБОТЕ 2 0,3205 6905,36 442,64 1
БОТУРИЋИ 3 2,4814 6905,36 3427 1
БОТУРИЋИ 4 2,0058 6905,36 2770,16 1
БОТУРИЋИ 5 0,0985 6905,36 136,04 1
БОТУРИЋИ 6 0,2223 6905,36 307,02 1
БРАТИЋИ 7 0,0573 6905,36 79,14 1
БЗЕНИЦЕ 8 8,1521 6905,36 11.258,64 1
БЗЕНИЦЕ 9 1,3183 6905,36 1820,67 1
БЗЕНИЦЕ 10 11,7706 6905,36 16256,05 1
БЗЕНИЦЕ 11 0,0715 6905,36 98,75 1
БЗЕНИЦЕ 12 1,6349 6905,36 2257,92 1
БЗЕНИЦЕ 13 4,4465 6905,36 6140,94 1
БЗЕНИЦЕ 14 0,4136 6905,36 571,22 1
БЗЕНИЦЕ 15 4,7112 6905,36 6506,51 1
БЗЕНИЦЕ 16 26,9229 6905,36 37182,47 1
БЗЕНИЦЕ 17 4,8121 6905,36 6645,86 1
БЗЕНИЦЕ 18 6,8843 6905,36 9507,72 1
БЗЕНИЦЕ 19 4,8509 6905,36 6699,45 1
БЗЕНИЦЕ 20 10,4360 6905,36 14412,87 1
БЗЕНИЦЕ 21 4,2542 6905,36 5875,36 1
БЗЕНИЦЕ 22 6,8463 6905,36 9455,24 1
БЗЕНИЦЕ 23 0,1030 6905,36 142,26 1
БЗЕНИЦЕ 24 1,1387 6905,36 1572,36 1
БЗЕНИЦЕ 25 1,7881 6905,36 2469,5 1
БЗЕНИЦЕ 26 1,9441 6905,36 2684,95 1
БЗЕНИЦЕ 27 5,3960 6905,36 7452,27 1
БЗЕНИЦЕ 28 3,4331 6905,36 4741,36 1
БЗЕНИЦЕ 29 1,3753 6905,36 1899,39 1
БЗЕНИЦЕ 30 3,0716 6905,36 4242,11 1
 БЗЕНИЦЕ 31 3,6665 6905,36 5063,71 1
ДАШНИЦА 32 0,3914 6905,36 540,56 1
ДАШНИЦА 33 0,1657 6905,36 228,85 1
ДАШНИЦА 34 1,1922 6905,36 1646,52 1
ДАШНИЦА 35 1,1349 6905,36 1567,38 1
ДОБРОЉУПЦИ 36 0,2788 6905,36 385,05 1
ДОБРОЉУПЦИ 37 62,6627 6905,36 86541,71 1
ДОБРОЉУПЦИ 38 0,6865 6905,36 948,11 1
ДОБРОЉУПЦИ 39 0,9532 6905,36 1316,44 1
ДОБРОЉУПЦИ 40 0,0605 6905,36 83,56 1
ДОБРОЉУПЦИ 41 7,8918 6905,36 10899,15 1
ДОЊЕ ЗЛЕГИЊЕ 42 0,6243 6905,36 862,21 1
ДОЊИ СТУПАЊ 43 1,0042 6905,36 1386,88 1
ДОЊИ СТУПАЊ 44 0,2292 6905,36 316,55 1
ДОЊИ СТУПАЊ 45 1,1614 6905,36 1603,98 1
ДОЊИ СТУПАЊ 46 0,5811 6905,36 802,55 1
ДОЊИ СТУПАЊ 47 0,4671 6905,36 645,1 1
ДОЊИ ВРАТАРИ 48 1,5320 6905,36 2115,81 1
ДОЊИ ВРАТАРИ 49 2,6040 6905,36 3596,32 1
ДРЕНЧА 50 1,6772 6905,36 2316,34 1
ДРЕНЧА 51 1,9630 6905,36 2711,05 1
ГАРЕВИНА 52 0,2633 6905,36 363,64 1
ГОРЊЕ ЗЛЕГИЊЕ 53 1,6019 6905,36 2212,34 1
ГОРЊЕ ЗЛЕГИЊЕ 54 0,7453 6905,36 1029,32 1
ГОРЊИ СТУПАЊ 55 0,8017 6905,36 1107,21 1
ГОРЊИ СТУПАЊ 56 0,4757 6905,36 656,98 1
ГОРЊИ ВРАТАРИ 57 0,4834 6905,36 667,62 1
ГОРЊИ ВРАТАРИ 58 0,5975 6905,36 825,2 1
ГОРЊИ ВРАТАРИ 59 3,7448 6905,36 5171,84 1
ГОРЊИ ВРАТАРИ 60 0,6933 6905,36 957,5 1
ГРЧАК 61 0,2510 6905,36 346,65 1
ГРЧАК 62 1,9444 6905,36 2685,36 1
ГРЧАК 63 0,4292 6905,36 592,76 1
ЈЕЛАКЦИ 64 9,9295 6905,36 13713,36 1
ЈЕЛАКЦИ 65 5,2645 6905,36 7270,66 1
ЈЕЛАКЦИ 66 7,9091 6905,36 10923,04 1
ЈЕЛАКЦИ 67 0,8793 6905,36 1214,38 1
ЈЕЛАКЦИ 68 5,8415 6905,36 8067,54 1
ЈЕЛАКЦИ 69 7,7098 6905,36 10647,79 1
ЈЕЛАКЦИ 70 10,6800 6905,36 14749,85 1
  ЈЕЛАКЦИ 71 3,5839 6905,36 4949,63 1
ЈЕЛАКЦИ 72 6,8898 6905,36 9515,31 1
ЈЕЛАКЦИ 73 7,7208 6905,36 10662,99 1
ЈЕЛАКЦИ 74 8,0804 6905,36 11159,62 1
ЈЕЛАКЦИ 75 9,8273 6905,36 13572,21 1
ЈЕЛАКЦИ 76 3,3009 6905,36 4558,79 1
ЈЕЛАКЦИ 77 4,0967 6905,36 5657,84 1
ЈЕЛАКЦИ 78 5,1625 6905,36 7129,79 1
ЈЕЛАКЦИ 79 1,9977 6905,36 2758,97 1
ЈЕЛАКЦИ 80 4,9427 6905,36 6826,23 1
ЈЕЛАКЦИ 81 7,7700 6905,36 10730,93 1
ЈЕЛАКЦИ 82 7,7978 6905,36 10769,33 1
ЈЕЛАКЦИ 83 2,3388 6905,36 3230,06 1
ЈЕЛАКЦИ 84 6,3690 6905,36 8796,05 1
ЈЕЛАКЦИ 85 2,2661 6905,36 3129,65 1
ЈЕЛАКЦИ 86 1,2902 6905,36 1781,86 1
ЈЕЛАКЦИ 87 1,6759 6905,36 2314,54 1
ЈЕЛАКЦИ 88 2,2743 6905,36 3140,98 1
ЈЕЛАКЦИ 89 1,6421 6905,36 2267,86 1
ЈЕЛАКЦИ 90 5,6810 6905,36 7845,87 1
ЈЕЛАКЦИ 91 2,6230 6905,36 3622,56 1
КОЖЕТИН 92 0,8137 6905,36 1123,78 1
КОЗНИЦА 93 0,5416 6905,36 747,99 1
КОЗНИЦА 94 50,0108 6905,36 69068,52 1
КОЗНИЦА 95 0,4733 6905,36 653,67 1
КОЗНИЦА 96 1,6110 6905,36 2224,91 1
ЛАТКОВАЦ 97 0,5760 6905,36 795,5 1
ЛАТКОВАЦ 98 1,4165 6905,36 1956,29 1
ЛАЋИСЛЕД 99 0,2241 6905,36 309,5 1
ЛЕСЕНОВЦИ 100 2,0908 6905,36 2887,55 1
ЛЕСКОВИЦА 101 0,8661 6905,36 1196,15 1
ЛЕСКОВИЦА 102 1,4026 6905,36 1937,1 1
ЛЕСКОВИЦА 103 0,9910 6905,36 1368,65 1
ЛЕСКОВИЦА 104 0,7721 6905,36 1066,33 1
ЛЕСКОВИЦА 105 0,0839 6905,36 115,88 1
ЛЕСКОВИЦА 106 4,7243 6905,36 6524,6 1
ЛЕСКОВИЦА 107 1,0797 6905,36 1491,15 1
ЛЕСКОВИЦА 108 3,0494 6905,36 4211,45 1
ЛЕСКОВИЦА 109 1,9692 6905,36 2719,61 1
МРМОШ 110 0,8323 6905,36 1149,47 1
МРМОШ 111 1,1724 6905,36 1619,17 1
НОВАЦИ 112 0,9618 6905,36 1328,32 1
ПАРЧИН 113 0,1315 6905,36 181,62 1
ПЛЕШ 114 1,8943 6905,36 2616,17 1
ПЛЕШ 115 30,9832 6905,36 42790,03 1
ПЛЕШ 116 17,6541 6905,36 24381,59 1
ПЛЕШ 117 1,0353 6905,36 1429,83 1
ПЛОЧА 118 0,3101 6905,36 428,28 1
ПЛОЧА 119 2,2762 6905,36 3143,6 1
ПЛОЧА 120 13,6520 6905,36 18854,4 1
ПЛОЧА 121 6,6466 6905,36 9179,44 1
ПЛОЧА 122 3,2842 6905,36 4535,72 1
ПЛОЧА 123 12,7498 6905,36 17608,4 1
ПЛОЧА 124 27,9540 6905,36 38606,49 1
ПЛОЧА 125 9,9313 6905,36 13715,85 1
ПЛОЧА 126 2,1881 6905,36 3021,93 1
ПЛОЧА 127 7,1736 6905,36 9907,26 1
ПЛОЧА 128 13,8772 6905,36 19165,42 1
ПЛОЧА 129 7,4292 6905,36 10260,26 1
ПЛОЧА 130 18,4138 6905,36 25430,79 1
ПЛОЧА 131 9,9596 6905,36 13754,93 1
ПЛОЧА 132 3,9992 6905,36 5523,19 1
ПЛОЧА 133 16,6535 6905,36 22999,69 1
ПЛОЧА 134 1,9394 6905,36 2678,46 1
ПЛОЧА 135 1,4440 6905,36 1994,27 1
ПЛОЧА 136 1,9704 6905,36 2721,27 1
ПЛОЧА 137 1,9945 6905,36 2754,55 1
ПЛОЧА 138 1,6404 6905,36 2265,52 1
ПЛОЧА 139 1,4018 6905,36 1935,99 1
ПЛОЧА 140 0,7905 6905,36 1091,74 1
ПУХОВАЦ 141 0,6938 6905,36 958,19 1
ЉУБИНЦИ 142 1,0368 6905,36 1431,9 1
РЖАНИЦА 143 2,9386 6905,36 4058,42 1
РЖАНИЦА 144 1,3504 6905,36 1865 1
РЖАНИЦА 145 2,0792 6905,36 2871,53 1
РЖАНИЦА 146 1,2997 6905,36 1794,98 1
РЖАНИЦА 147 3,6057 6905,36 4979,74 1
РЖАНИЦА 148 3,2946 6905,36 4550,08 1
РЖАНИЦА 149 5,6898 6905,36 7858,03 1
РЖАНИЦА 150 3,4282 6905,36 4734,6 1
РЖАНИЦА 151 0,3162 6905,36 436,7 1
РАКЉА 152 0,1955 6905,36 270 1
РАКЉА 153 0,7455 6905,36 1029,59 1
РАТАЈЕ 154 1,1247 6905,36 1553,3 1
РАТАЈЕ 155 4,2213 6905,36 5829,92 1
РАТАЈЕ 156 0,4936 6905,36 681,7 1
РОГАВЧИНА 157 1,2900 6905,36 1781,59 1
РОГАВЧИНА 158 230,3363 6905,36 318111,02 1
РОГАВЧИНА 159 33,8253 6905,36 46715,18 1
РОГАВЧИНА 160 6,1000 6905,36 8424,54 1
РОГАВЧИНА 161 3,7619 6905,36 5195,46 1
РОГАВЧИНА 162 2,2837 6905,36 3153,96 1
РОГАВЧИНА 163 9,0539 6905,36 12504,09 1
РОГАВЧИНА 164 7,1984 6905,36 9941,51 1
РОГАВЧИНА 165 6,2403 6905,36 8618,31 1
РОГАВЧИНА 166 11,1931 6905,36 15458,48 1
РОГАВЧИНА 167 3,4030 6905,36 4699,79 1
РОГАВЧИНА 168 3,5964 6905,36 4966,89 1
РОГАВЧИНА 169 4,8661 6905,36 6720,44 1
РОГАВЧИНА 170 2,6791 6905,36 3700,03 1
РОГАВЧИНА 171 1,1020 6905,36 1521,95 1
РОГАВЧИНА 172 1,5383 6905,36 2124,51 1
РОГАВЧИНА 173 1,4436 6905,36 1993,72 1
РОГАВЧИНА 174 1,7452 6905,36 2410,25 1
РОГАВЧИНА 175 2,8112 6905,36 3882,47 1
РОГАВЧИНА 176 2,1783 6905,36 3008,39 1
РОГАВЧИНА 177 1,7581 6905,36 2428,07 1
РОКЦИ 178 30,6300 6905,36 42302,24 1
РОКЦИ 179 8,4697 6905,36 11697,27 1
РОКЦИ 180 4,4945 6905,36 6207,23 1
РОКЦИ 181 12,1185 6905,36 16736,53 1
РОКЦИ 182 6,8003 6905,36 9391,71 1
РОКЦИ 183 8,3188 6905,36 11488,87 1
РОКЦИ 184 8,9800 6905,36 12402,03 1
РОКЦИ 185 25,5635 6905,36 35305,04 1
РОКЦИ 186 12,7486 6905,36 17606,74 1
РОКЦИ 187 13,0080 6905,36 17964,99 1
РОКЦИ 188 5,6650 6905,36 7823,78 1
РУДЕНИЦЕ 189 0,8202 6905,36 1132,76 1
  РУДЕНИЦЕ 190 0,8430 6905,36 1164,25 1
СТАРЦИ-ПОПОВЦИ 191 10,1764 6905,36 14054,35 1
СТАРЦИ-ПОПОВЦИ 192 1,7938 6905,36 2477,37 1
СТАЊЕВО 193 0,3116 6905,36 430,35 1
СТАЊЕВО 194 0,0598 6905,36 82,59 1
СТАЊЕВО 195 3,8114 6905,36 5263,82 1
СТАЊЕВО 196 0,7217 6905,36 996,72 1
СТАЊЕВО 197 0,9423 6905,36 1301,39 1
СТАЊЕВО 198 0,3443 6905,36 475,51 1
СТРМЕНИЦА 199 1,8588 6905,36 2567,14 1
СТРМЕНИЦА 200 1,5082 6905,36 2082,94 1
СТРМЕНИЦА 201 2,4858 6905,36 3433,07 1
СТРМЕНИЦА 202 1,4679 6905,36 2027,28 1
СТРМЕНИЦА 203 1,7437 6905,36 2408,18 1
СТРМЕНИЦА 204 2,9332 6905,36 4050,97 1
СТРМЕНИЦА 205 3,2450 6905,36 4481,58 1
СТРМЕНИЦА 206 4,2413 6905,36 5857,55 1
СТРМЕНИЦА 207 0,5641 6905,36 779,07 1
СТРМЕНИЦА 208 2,7044 6905,36 3734,98 1
СТРМЕНИЦА 209 1,3342 6905,36 1.842,63 1
СТУБАЛ 210 3,3565 6905,36 4635,57 1
СУБОТИЦА 211 0,9909 6905,36 1368,51 1
ТРЖАЦ 212 0,3632 6905,36 501,61 1
ТРНАВЦИ 213 2,5250 6905,36 3487,21 1
ТРНАВЦИ 214 2,7087 6905,36 3740,91 1
ТРНАВЦИ 215 35,9640 6905,36 49668,88 1
ТРНАВЦИ 216 5,1805 6905,36 7154,65 1
ТУЛЕШ 217 0,4520 6905,36 624,25 1
ТУЛЕШ 218 0,1862 6905,36 257,16 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 219 0,9970 6905,36 1376,93 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 220 4,5952 6905,36 6346,31 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 221 3,3091 6905,36 4570,11 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 222 1,1912 6905,36 1645,14 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 223 2,4535 6905,36 3388,46 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 224 1,8166 6905,36 2508,86 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 225 1,5639 6905,36 2159,86 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 226 3,7273 6905,36 5147,67 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 227 2,0982 6905,36 2897,77 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 228 3,1131 6905,36 4299,42 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 229 3,0778 6905,36 4250,67 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 230 2,1947 6905,36 3031,04 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 231 1,2935 6905,36 1786,42 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 232 1,6654 6905,36 2300,04 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 233 3,8371 6905,36 5299,32 1
  В.ВРБНИЦА ДОЊА 234 4,8147 6905,36 6649,45 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 235 1,8383 6905,36 2538,83 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 236 2,8621 6905,36 3952,77 1
В.ВРБНИЦА ДОЊА 237 1,8828 6905,36 2600,29 1
ВЕЉА ГЛАВА 238 0,8772 6905,36 1211,48 1
ВИТКОВО 239 1,1044 6905,36 1525,26 1
ВРАЖОГРНЦИ 240 3,4660 6905,36 4786,8 1
ВРАНШТИЦА 241 1,9682 6905,36 2718,23 1
ВРАНШТИЦА 242 1,5173 6905,36 2095,51 1
ВРАНШТИЦА 243 1,9954 6905,36 2755,8 1
ВРАНШТИЦА 244 2,3752 6905,36 3280,33 1
ВРАНШТИЦА 245 1,5472 6905,36 2136,8 1
ВРАНШТИЦА 246 2,5254 6905,36 3487,76 1
ШЉИВОВО 247 3,9216 6905,36 5416,02 1
ШЉИВОВО 248 8,3968 6905,36 11596,59 1
ШЉИВОВО 249 16,8290 6905,36 23242,07 1
ШЉИВОВО 250 12,3533 6905,36 17060,8 1
УКУПНО 1386,7100

 

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Александровац, у канцеларији бр.10 сваког радног дана од 12 до 14 часова. Контакт особа Радица Џамић, тел. 037/751-297.
 2. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 3. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све катастарске општине од 09.2016. године до 04.10.2016. године од 15:30 до 19:30 часова.
 4. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 5. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 6. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 7. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II 

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 • физичко лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
  1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;
 • извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;
 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).
  1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

 • за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине; –    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
  1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
  2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
  3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
  4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун буџета Општине Александровац број: 840-742351843-94  са позивом на број 97/95-001.
  5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за  спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
  6. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
  7. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
  8. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
 • су у пасивном статусу;
 • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање

 

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општинеАлексанровац, Општинска управа Алексанровац.

Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни:

 • Адреса: Општина Александровац,улица Јаше Петровића број 26, Комисији за одређивање цене закупа и спровођење поступка јавног надметања за давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

      Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ  Број јавног надметања_________(навести и КО)

 • (навести и КО)
 • На задњој страни:
 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 • Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 06.10.2016.године.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Александровац до наведеног рока, без обзира на начин достављања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 • Јавно надметање –  

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1.

овог огласа одржаће се у згради Општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, скупштинска сала, за све катастарске општине, дана 07.10.2016. године, са почетком у 12 часова.

VI

Плаћање закупнине –

           Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу

Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања – 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Александровац.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Ову одлуку објавити Службеном листу општине Александровац,  на огласној табли Општинске управе Алексанровац  и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у “ Службеном листу општине Александровац “.

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број:  020-530  /2016- 01    од 16 . септембра  2016. год.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

                                                                 Др Југослав Д. Стајковац, дип.инж.

Print Friendly, PDF & Email