«

»

јун 22

ОДЛУКA О ПОНИШТАВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 26  ДОМ КУЛТУРЕ ПАРЧИН ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

            На основу члaнa 15 и члана 50  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/11 , 12/20 ,16/ 20 аутентично тумачење и 68/20),

            Општинска  изборна комисија општине Александровац, на седници одржаној 22. јуна   2020. године, донела је

 

ОДЛУКУ

О ПОНИШТАВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 26  ДОМ КУЛТУРЕ ПАРЧИН ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

  1. ПОНИШТАВАЈУ СЕ избори за одборнике Скупштине општине Александровац на бирачком месту број 26 Дом културе Парчин, општина Александровац одржани 21. јуна 2020. године због неправилности у спровођењу избора.

 

  1. Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“.

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

01 Број 013-4//20-44   од 22. јуна  2020. Године

 

 

           

ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                         Добрила Вукојевић

 

Print Friendly, PDF & Email