«

»

јун 22

ЗАПИСНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

  Образац ОСОА бр 14/2020

 

 

З А П И С Н И К

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 ОДРЖАНИХ 21 јуни  2020. ГОДИНЕ

 

1.Седница Комисије је почела 22 јуна 2020 године у  11 часова у згради општине Александровац

2.Седници Општинске изборне комисије Александровац , присуствују:

Добрила Вукојевић , председник Комисије , чланови комисије :Вукосав Судимац, Милета Џопалић, Радован Џопалић, Далиборка Раденковић,Оливер Карајовић, Звонимир Марковић, Бобан Јеремић  ,заменик члана Владимир Николић, Зоран Недић и Биљана Карајовић, заменик председника Комисије Љиљана Јовић и,Секретар комисије Душица Тодосијевић и Бранкица Коматовић.

3.Комисија је утврдила да је, од укупно 62 бирачка одбора у  oпштини Александровац , примила изборни материјал од 62 бирачка одбора.

                                                                          

 1. Због битних повреда Закона о локалним изборима , Комисија је поништила гласање на укупно 1 бирачком месту и то: Бирачком месту 26 Дом културе Парчин и одредила да се на овом бирачком месту , понови гласање дана 28 јуна 2020. године.

 

 1. На основу изборног материјала примљеног од 62 бирачка одбора , утврђено је:

 

– да је за изборе предато укупно гласачких листића:                                                         22.173             

– да је остало неупотребљено гласачких листића:                                                                   8.025

– да, према изводима из бирачких спискова, уписано бирача:                                            22.189  

– да је , према изводима из бирачких спискова на изборима гласало бирача                               14.118

– да је ван бирачког места гласало                                                                                                    636

– да је било неважећих гласачких листића:                                                                                    665

– да је било важећих гласачких листића:                                                                                   13.453

 

да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова:                     

               

Р.бр  

Назив изборне листе

Број гласова

које је добила изборна листа

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ,

 

 

9549

2. ИВИЦА ДАЧИЋ -Социјалистичка партија Србије (СПС)– Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма ,  

 

 

1258

3. Група грађана “ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ“ – Др Југослав Стаjковац

 

 

2646

                               

6.Чланови општинске изборне комисије имали сунису имали примедбе на утврђивање резултата избора.

Примедбе су : Да је на бирачком месту 26 Дом културе Парчин , број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали из разлога што уз изборни материјал није достављено 5 потписаних потврда о гласању ван бирачког места.

 

7.Закључено је да се Извештај о резултатима  избора  одмах саопшти јавности и  објави у Службеном листу  општине Александровац.

 

8.Комисија је завршила рад  у 12,58  часова.

 

 

Секретар комисије                                                                                       Председник комисије

Душица Тодосијевић, с.р.                                                                                            Добрила Вукојевић с.р.

                                                                                              

                                                               

                                                               Чланови комисије :

 

 1. Вукосав Судимац, с.р.
 2. Милета Џопалић, с.р.
 3. Радован Џопалић, с.р.
 4. Далиборка Раденковић, с.р.,
 5. Оливер Карајовић, с.р.
 6. Звонимир Марковић, с.р.
 7. Бобан Јеремић  , с.р.                                      
 8. Владимир Николић, с.р.
 9. Зоран Недић, с.р.
 10. Биљана Карајовић с.р.

 

 

Print Friendly, PDF & Email