«

»

јун 22

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 26 ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ  ДОМ КУЛТУРЕ ПАРЧИН

 

            На основу члaнa 15 и члана 50  Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/11 , 12/20 ,16/ 20 аутентично тумачење и 68/20),

            Општинска  изборна комисија општине Александровац, на седници одржаној 22. јуна   2020. године, донела је

 

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ПОНОВНИХ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 26  ДОМ КУЛТУРЕ ПАРЧИН ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

  1. РАСПИСУЈУ СЕ поновни избори за одборнике Скупштине општине Александровац на бирачком месту број 26 Дом културе Парчин, општина Александровац за 28. јун 2020. године.

 

  1. Поновни избори спровешће се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су поништени.

 

  1. Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“.

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

01 Број 013-4//20-44   од 22. јуна  2020. Године

 

 

           

ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                         Добрила Вукојевић

 

 

           

 

Print Friendly, PDF & Email