«

»

јун 04

Oбавештење за грађане

На основу Одлуке о расписаним  изборима за чланове Савета  месних заједница на територији општине Александровац   број: 020-464/2021-01 од 03. јуна 2021. године  (“Сл.лист општине Александровац, број 13/2021) одређено је да ће се избори одржати 11. јула 2021. године на основу члана 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку (,,Службени гласник РС,, бр.104/09 и 99/11) тач.9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (,,Службени гласник РС,, бр.15/12, 88/18 и 67/20),  Општинска управа општине  Александровац 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

           Део Јединственог бирачког списка за територију  општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, излoжен је у седишту Општинске  управе  АЛЕКСАНДРОВАЦ, Ул.Јаше Петровића, бр.26, спрат други, канцеларија бр.14.

        Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су  уписани подаци тачни.

       Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем на територији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ могу поднети Општинској управи општине Александровац сваког радног дана  од 07:00 до 20:00 часова и у нерадне дане, суботом и недељом, од 09:00 до 17:00 часова, најксније до дана  закључења Јединственог бирачког списка 06.јула 2021.године у 24:00 часа.

        Свака промена  у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) заснива се на доношењу одговарајућег решења  које до закључења бирачког списка, односно до 06.јула 2021. године  доноси Општинска управа општине Александровац, а од 07. јула до 10. јула 2021. године у 24:00 часа решења доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе, а захтев грађани подносе Министарству или Општинској управи општине Александровац.

       

       Од проглашења кандидатуре, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац пријаве кандидатуре за члана Савета месне заједнице на територији општине Александровац.

       У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца пријаве кандидата дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

      Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstvenibirackispisak   уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Контакт телефон 037/3554-556.

ОПШТИНСКА  УПРАВА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ: 208- 250/2021-01 ОД  04.06.2021. ГОДИНЕ

 

                                                                                                             Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                  О П Ш Т И Н С К Е   У П Р А В Е

                                                                                                        Милан Минић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email