«

»

јул 14

ОБАВЕШТЕЊЕ о објављивању Огласа ради непосредне продаје-лицитације  

ЈКСП „Александровац“ Александровац
Адреса: 10. август број 46
Број: 2087
Датум: 13. 7. 2023.
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о објављивању Огласа ради непосредне продаје-лицитације

 

Јавно комунално стамбено предузеће „Александровац“ Александровац, дана 14. 7. 2023. године објављује Оглас ради непосредне продаје-лицитације расходованих нерегистрованих возила, на сајту Општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

Предмет продаје су расходована нерегистрована возила у својини ЈКСП „Александровац“ Александровац: 1. Булдужер ТГ 75 и 2. Там 80.

Образац пријаве за учешће на лицитацији може се преузети са сајта Општине Александровац www.aleksandrovac.rs   или у просторијама Предузећа.

            Поступак јавне лицитације биће одржан дана 24. 7. 2023. године, са почетком у 11.00 часова, на адреси Управна зграда ЈКСП „Александровац“ Александровац, ул. 10. август бр. 46, 37 230 Александровац. 

 

                                                                                                     Комисија за отуђење средстава предузећа

 

ПРИЛОЗИ


ОГЛАС –  ради непосредне продаје-лицитације

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЊА УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Print Friendly, PDF & Email