«

»

авг 03

Обавештење  

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Одељење за развој и инфраструктуру
Датум: 28.07.2017.год.
Александровац

 

 

Председник Савета месне заједнице

 

О б а в е  ш т е њ е

 

  Обавештавамо вас да је Општинска управа општине Александровац, Одељење за инспекцијске послове у складу са чланом 7. Закона о озакоњења објеката спровела попис незаконито изграђених објеката на територији општине Александровац у периоду од јануара до марта 2017. године. С обзиром да одређен број грађана чији се објекти налазе на територији ваше месне заједнице није био присутан приликом пописа, те да се до данашњег датума нису одазвали на остављене позиве, то вам се службено обраћамо да  у заједничком интересу ступите у контакт са власницима објеката који се налазе на подручју ваше месне заједнице, те да их обавестите да дођу у Општину Александровац,  Одељење за развој и инфраструктуру ради евидентирања незаконито изграђених објеката. Имајући у виду напред наведено,потребно је да нас у што краћем року, а најкасније до 20. августа. 2017. год. писмено обавестите о вашем учинку, односно о грађанима које сте лично обавестили, њиховим адресама и бројевима телефона, као и о прикупљеним подацима о лицима са којима нисте ступили у контакт, а која се налазе на списку који вам прослеђујемо у прилогу, ради даљег поступања Општинске управе у наведеним предметима.

 

                                                              Руководилац Одељења за развој и инфраструктуру

                                                                                                                  Синиша Младеновић

 

Oбавештење

Списак грађана који се нису одазвали позиву

Print Friendly, PDF & Email