«

»

нов 10

НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
XXV број: 820 -11/2020
Датум: 10.11.2020.године
AЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 10. члана 41. члана 42. члана,  43. и 44.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“ бр.87/2018),  члана 17. став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (,,Сл. гласник РС“, број 27/20), члана 44. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС“, број129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 др.закон 47/18 и члана 19. став 1.Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације општине Александровац, број 06- 113/2019, а у вези са  Уредбом мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, (,,Сл. гласник РС“, бр.100/2020),  Oпштински штаб за ванредне ситуације општине Александровац, на XXV ванредној седници, одржаној 10. 11. 2020.године, донео је

 

Н А Р Е Д Б У

  

I

 

У циљу смањења ризика од ширења заразне болести COVID -19 на територији општине Александровц,  а због нагло погоршане епидемиолошке ситуације  како у самом Александровцу тако и  у непосредном окружењу, која може угрозити здравље становништва општине Александровац, утврђују се следеће мере:

 

-Утврђује се ограничење радног времена  свих угоститељских објеката,трговинских и занатских радњи ,теретана и кладионица на територији општине Александровац у трајању од 06:00 до 19:00 часова.

-Забрањује се организовање свечаности, као и организовање спортских и других забавних манифестација  на територији општине Александровац до даљњег.

– Забрањује се окупљање у затвореном и отвореном простору више од пет лица,ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговрајуће мере личне заштите.

-Контролу спровођења ове мере за угоститељске објекте, вршиће Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Александровац уз асистенцију –помоћ Полицијске станице у Александровцу.

II

 

Oва наредба ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до отклањања ризика од ширења заразне болести COVID -19 на територији општине Александровац.

 

III

 

Наредбу објавити на огласној табли општине Александровац, званичној интернет страници општине Алекандровац и у свим локалним медијима.

 

                                                           

 

                                                                                                                        КОМАНДАНТ  ШТАБА

                                                                                                                  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ

                                                                                                                    Др Мирко Михајловић, спец.мед.

 

Извештај о одржаној XXV  ванредној –телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

Print Friendly, PDF & Email