«

»

нов 13

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга општине Александровац