«

»

мар 22

 Извештај о одржаној VII  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ
 Број:  06- 25/2021
Датум: 22.03.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРУШЕВАЦ

 Извештај о одржаној VII  ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац 

 

На 7. телефонској ванредној седници одржаној 22.03.2021.године  ,којом је председавао председник општине и командант штаба  Др Мирко Михајловић, Општински Штаб за ванредне ситуације општине Александровац  донео је следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији општине Александровац, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (“Сл. гласник РС”, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020 и 1/2021,17/2021, 19/21 и 22/21), Законом о заштити становништва од заразне болести (“Сл. гласник РС”, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и Одлуком Владе Републике Србије од 21.03.2021. године.

1.У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, неће радити објекти у којима се обављају делатности: пружања услугa у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, , и сл.);пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.).

Ово   ограничење се   не односи  на радно време ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;правних лица и предузетника које врше припрему и достављање хране, као и продају хране „преко шалтера”.

2.У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуације, сваког дана у радном времену од 06.00 до 20.00 часова могу радити у објектима у којима се обављају делатности: у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места); пружања занатских и других услуга, области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице  и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.),приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.).

3.У периоду од 22. марта 2021. године од 06.00 часова док налаже епидемилошка ситуација, сваког дана у радном времену од 06.00 до 21.00 часова могу радити  објектима у којима се обављају делатности:  трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), пијаце, као и сл.радње и продајна места (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл); у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

4.Ограничење времена се не односe на радно време: апотека (укључујући пољопривредне апотеке),бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских,угоститељских и других објеката који врше доставу хране; ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.

5.У  свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

6.Контролу над применом  мера вршиће инспекцијска служба уз асистенцију полиције.

Помоћник председника општине

за одбрану и  ванредне ситуације

 

                                                                                                       ДУШИЦА ЏАМИЋ

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email