«

»

мар 18

Oдлука о расписивању јавног огласа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине АЛЕКСАНДРОВАЦ» број “Службени лист општ), Председник општине  АЛЕКСАНДРОВАЦ је дана 12.03.2021.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга у општини АЛЕКСАНДРОВАЦ у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Степен заштите
Александро вац 1 1,1468 3.979,81 2.282,03 15  
Александро вац 2 8,2937 10.444,57 43.312,07 15  
Бзенице 3 0,5275 1.746,48 460,64 15  
Бзенице 4 0,7735 1.207,52 467,01 15  
Бзенице 5 0,5207 3.998,73 1.041,07 15  
Бзенице 6 1,1384 1.446,22 823,19 15  
Бзенице 7 1,1063 1.446,22 799,98 15  
Бзенице 8 1,2059 2.162,50 1.303,88 15  
Боботе 9 0,1092 2.478,57 135,33 15  
Ботурићи 10 0,2885 1.755,46 253,23 15  
Ботурићи 11 0,4641 4.452,85 1.033,29 15  
Ботурићи 12 2,0058 7.231,13 7.252,10 15  
Ботурићи 13 0,7508 1.755,46 659,00 15  
Ботурићи 14 0,9780 1.755,46 858,42 15  
Велика Врбница Горња 15 1,1923 7.231,13 4.310,84 15  
Велика Врбница Горња 16 0,2849 1.755,46 250,07 15  

Веља Глава 17 0,1443 3.557,93 256,71 15  
Веља Глава 18 0,1160 1.171,12 67,92 15  
Витково 19 0,2823 11.476,90 1.619,97 15  
Витково 20 0,2058 9.712,34 999,40 15  
Витково 21 0,2500 10.444,56 1.305,57 15  
Витково 22 0,4457 10.444,56 2.327,57 15  
Вражогрнц и 23 0,2439 9.409,64 1.147,51 15  
Вражогрнц и 24 2,0533 9.749,59 10.009,42 15  
Вранштица 26 1,4582 1.803,92 1.315,24 15  
Вранштица 27 0,3725 1.161,26 216,28 15  
Вранштица 28 0,8147 770,31 313,78 15  
Вранштица 29 0,5839 1.446,22 422,22 15  
Вранштица 30 1,1459 1.167,97 669,19 15  
Вранштица 31 1,1539 1.262,27 728,27 15  
Вранштица 32 0,6260 2.259,20 707,13 15  
Вранштица 33 1,4791 3.557,95 2.631,28 15  
Вранштица 34 1,1472 711,35 408,03 15  
Вранштица 35 0,7529 1.446,22 544,43 15  
Вранштица 36 0,6463 1.446,22 467,35 15  
Гаревина 37 0,1338 10.444,54 698,74 15  
Горња Злегиња 38 1,0645 9.523,08 5.068,66 15  
Горња Злегиња 39 0,3739 10.444,56 1.952,61 15  
Горња Злегиња 40 0,1188 10.444,53 620,41 15  
Горњи Вратари 41 0,0556 8.263,49 229,72 15  
Горњи Вратари 42 0,6377 9.297,00 2.964,35 15  
Горњи Вратари 43 1,6381 7.231,13 5.922,66 15  
Горњи Ступањ 44 0,1086 9.296,96 504,83 15  
Горњи Ступањ 45 0,1531 10.444,55 799,53 15  
Грчак 46 0,1021 1.446,23 73,83 15  
Дашница 47 0,8446 9.297,00 3.926,12 15  
Дашница 48 0,1018 8.036,74 409,07 15  
Дашница 49 0,1057 2.089,40 110,42 15  
Дашница 50 0,1314 9.297,03 610,81 15  
Доброљубц и 51 0,5065 4.556,96 1.154,05 15  
Доброљубц и 52 0,5613 8.243,76 2.313,61 15  
Доброљубц и 53 0,1318 3.133,46 206,50 15  
Доброљубц и 54 62,4138 1.446,22 45.132,04 15  

 

Доброљубц и 55 0,0594 8.263,47 245,43 15  
Доброљубц и 56 0,5272 2.089,38 550,76 15  
Доњи Вратари 57 2,5292 9.297,00 11.756,99 15  
Дренча 58 0,0941 9.297,02 437,42 15  
Дренча 59 1,8580 5.853,10 5.437,53 15  
Јелакци 60 0,4616 3.557,95 821,17 15  
Јелакци 61 0,8138 858,38 349,27 15  
Јелакци 62 3,6790 1.678,34 3.087,30 15  
Јелакци 63 2,4059 1.145,45 1.377,91 15  
Јелакци 64 3,3142 711,35 1.178,78 15  
Јелакци 65 3,4159 711,35 1.214,95 15  
Јелакци 66 0,3222 4.820,76 776,62 15  
Јелакци 67 3,8098 711,35 1.355,05 15  
Јелакци 68 0,3103 711,34 110,37 15  
Јелакци 69 0,2002 711,34 71,21 15  
Јелакци 70 4,3972 711,35 1.563,97 15  
Јелакци 71 0,7554 915,55 345,80 15  
Јелакци 72 1,2708 1.446,22 918,93 15  
Јелакци 73 5,1231 711,35 1.822,16 15  
Јелакци 74 1,6759 1.446,22 1.211,86 15  
Јелакци 75 3,8332 931,47 1.785,26 15  
Јелакци 76 0,4864 4.820,74 1.172,41 15  
Јелакци 77 2,1645 964,15 1.043,45 15  
Јелакци 78 1,1022 964,15 531,34 15  
Јелакци 79 0,5157 964,15 248,61 15  
Јелакци 80 4,4340 711,35 1.577,06 15  
Јелакци 81 0,3987 3.557,94 709,28 15  
Јелакци 82 0,1857 4.820,73 447,61 15  
Јелакци 83 6,2150 711,35 2.210,52 15  
Јелакци 84 1,8021 711,35 640,96 15  
Јелакци 85 5,7112 711,35 2.031,33 15  
Јелакци 86 0,3044 711,33 108,27 15  
Јелакци 87 1,0575 964,15 509,79 15  
Јелакци 88 0,3444 964,14 166,03 15  
Јелакци 89 10,4756 711,35 3.725,91 15  
Јелакци 90 0,3564 1.446,21 257,72 15  
Јелакци 91 0,2574 3.557,96 457,91 15  
Јелакци 92 6,8835 808,16 2.781,49 15  
Кожетин 93 0,3000 9.297,00 1.394,55 15  
Козница 94 1,3873 2.195,47 1.522,89 15  
Козница 95 0,4733 3.377,14 799,20 15  
Козница 96 0,1883 4.820,76 453,87 15  
Козница 97 1,7987 1.171,09 1.053,22 15  
Козница 98 0,4494 3.557,94 799,47 15  
Козница 99 3,1940 1.446,22 2.309,61 15  

 

Латковац 100 0,5652 2.397,47 677,53 15  
Латковац 101 0,1207 1.446,23 87,28 15  
Лесеновци 102 0,3622 7.230,15 1.309,38 15  
Лесковица 103 1,2738 3.542,41 2.256,16 15  
Лесковица 104 2,2606 1.530,98 1.730,47 15  
Лесковица 105 1,2312 4.240,33 2.610,35 15  
Лесковица 106 0,2683 4.856,54 651,50 15  
Лесковица 107 0,1046 4.820,75 252,13 15  
Лесковица 108 0,0253 1.446,25 18,29 15  
Лесковица 109 0,4096 7.060,23 1.445,94 15  
Лесковица 110 0,2159 4.820,75 520,40 15  
Лесковица 111 0,1043 4.820,71 251,40 15  
Лесковица 112 0,4673 2.124,52 496,39 15  
Лесковица 113 0,1183 1.446,24 85,54 15  
Љубинци 114 0,3805 9.297,00 1.768,75 15  
Новаци 115 0,0694 1.858,93 64,50 15  
Плеш 116 0,5076 9.061,23 2.299,74 15  
Плеш 117 0,2547 7.477,15 952,22 15  
Плеш 118 10,6639 1.171,09 6.244,19 15  
Плеш 119 0,4801 1.171,09 281,12 15  
Плоча 120 5,5858 915,17 2.555,99 15  
Плоча 121 0,0651 1.067,59 34,75 15  
Плоча 122 0,4665 2.433,50 567,61 15  
Плоча 123 1,0586 1.446,22 765,48 15  
Плоча 124 1,4512 2.322,41 1.685,14 15  
Плоча 125 1,9079 964,15 919,75 15  
Плоча 126 0,4032 1.446,23 291,56 15  
Плоча 127 1,2266 1.944,73 1.192,70 15  
Плоча 128 1,1669 4.820,75 2.812,67 15  
Плоча 129 0,6634 998,37 331,16 15  
Плоча 130 0,3456 3.557,96 614,81 15  
Плоча 131 9,9598 711,35 3.542,45 15  
Плоча 132 1,7777 1.850,36 1.644,70 15  
Плоча 133 0,6261 1.446,22 452,74 15  
Плоча 134 0,6560 1.755,46 575,79 15  
Плоча 135 1,6447 4.820,75 3.964,34 15  
Плоча 136 1,4795 4.820,75 3.566,15 15  
Плоча 137 0,4940 964,15 238,15 15  
Плоча 138 7,1736 711,35 2.551,47 15  
Плоча 139 0,4898 1.446,22 354,18 15  
Плоча 140 13,6520 964,15 6.581,29 15  
Плоча 141 0,7192 964,15 346,71 15  
Плоча 142 1,0639 964,15 512,88 15  
Плоча 143 0,5689 964,14 274,25 15  
Плоча 144 0,7635 4.820,75 1.840,32 15  
Плоча 145 4,4773 2.496,72 5.589,28 15  
Плоча 146 11,3325 4.820,75 27.315,57 15  
Плоча 147 0,2012 4.820,73 484,97 15  

 

Плоча 148 0,2881 1.717,81 247,45 15  
Плоча 149 1,2303 1.446,22 889,64 15  
Плоча 150 0,1441 1.446,22 104,20 15  
Плоча 151 1,0118 1.446,22 731,64 15  
Плоча 152 0,9659 4.820,75 2.328,18 15  
Плоча 153 0,4998 964,15 240,94 15  
Плоча 154 0,0988 4.820,75 238,15 15  
Ракља 155 0,1837 1.653,18 151,84 15  
Ратаје 156 0,8988 9.297,00 4.178,07 15  
Ратаје 157 1,6227 9.297,00 7.543,12 15  
Ратаје 158 0,4936 9.297,00 2.294,50 15  
Ратаје 159 0,1682 4.130,98 347,42 15  
Ратаје 160 1,3252 9.297,00 6.160,19 15  
Ратаје 161 0,2721 9.622,16 1.309,09 15  
Ратаје 162 0,3746 9.297,01 1.741,33 15  
Рогавчина 163 1,0641 1.171,09 623,08 15  
Рогавчина 164 0,7799 4.141,74 1.615,07 15  
Рогавчина 165 1,7100 1.438,82 1.230,19 15  
Рогавчина 166 3,6003 1.171,09 2.108,14 15  
Рогавчина 167 2,6831 1.300,79 1.745,08 15  
Рогавчина 168 0,4775 1.237,07 295,35 15  
Рогавчина 169 1,4814 1.446,22 1.071,22 15  
Рогавчина 170 0,1713 1.171,10 100,30 15  
Рогавчина 171 0,8173 1.446,23 591,00 15  
Рогавчина 172 0,6541 1.446,22 472,99 15  
Рогавчина 173 0,9789 2.992,38 1.464,62 15  
Рогавчина 174 1,0457 1.323,96 692,23 15  
Рогавчина 175 0,7744 1.539,72 596,18 15  
Рогавчина 176 0,1018 1.171,12 59,61 15  
Рогавчина 177 0,3722 3.557,95 662,13 15  
Рогавчина 178 10,4842 1.446,22 7.581,23 15  
Рокци 179 0,2623 3.557,95 466,63 15  
Рокци 180 0,3172 964,16 152,91 15  
Рокци 181 25,5635 964,15 12.323,52 15  
Рокци 182 1,0536 3.177,33 1.673,82 15  
Рокци 183 0,5677 964,15 273,67 15  
Рокци 184 0,0763 3.557,93 135,74 15  
Рокци 185 1,5125 711,35 537,96 15  
Рокци 186 9,7214 964,15 4.686,44 15  
Рокци 187 7,6422 964,15 3.684,11 15  
Рокци 188 1,1680 964,15 563,06 15  
Рокци 189 0,0586 964,16 28,25 15  
Рокци 190 0,0274 3.558,03 48,74 15  
Руденице 191 0,8380 4.820,75 2.019,89 15  
Стањево 192 3,8020 10.292,08 19.565,24 15  
Стањево 193 0,0949 11.476,92 544,58 15  
Стањево 194 0,3655 11.476,91 2.097,41 15  
Стањево 195 0,1154 9.482,58 547,14 15  

 

Старци- Поповци 196 9,7323 9.297,00 45.240,60 15  
Старци- Поповци 197 1,4507 7.231,13 5.245,10 15  
Стрменица 198 1,0214 1.171,09 598,08 15  
Стрменица 199 0,7083 1.171,09 414,74 15  
Стрменица 200 0,5509 1.359,99 374,61 15  
Стрменица 201 0,8986 1.171,09 526,17 15  
Стрменица 202 0,7518 1.737,40 653,09 15  
Стрменица 203 0,2576 2.510,29 323,33 15  
Стрменица 204 0,7608 3.775,46 1.436,18 15  
Стрменица 205 0,0791 1.171,05 46,32 15  
Стрменица 206 2,2987 1.171,09 1.345,99 15  
Стрменица 207 0,1429 1.171,10 83,67 15  
Стрменица 208 0,0566 1.171,02 33,14 15  
Стрменица 209 0,0834 7.231,18 301,54 15  
Стрменица 210 0,1132 4.820,76 272,85 15  
Стрменица 211 0,0440 4.820,68 106,06 15  
Стрменица 212 0,6410 1.446,22 463,51 15  
Стубал 213 0,0721 9.296,95 335,16 15  
Стубал 214 0,0995 10.444,52 519,62 15  
Стубал 215 2,0088 11.476,92 11.527,42 15  
Стубал 216 0,0646 10.332,20 333,73 15  
Стубал 217 0,2594 11.476,91 1.488,56 15  
Стубал 218 0,0618 11.476,86 354,64 15  
Стубал 219 0,8917 11.476,92 5.116,98 15  
Суботица 220 0,1488 10.444,56 777,08 15  
Суботица 221 0,1930 10.444,56 1.007,90 15  
Тржац 222 0,0408 10.444,61 213,07 15  
Трнавци 223 0,2533 5.217,92 660,85 15  
Трнавци 224 0,9852 1.446,22 712,41 15  
Трнавци 225 0,2048 7.231,15 740,47 15  
Трнавци 226 0,1215 1.446,26 87,86 15  
Шљивово 227 0,2162 8.263,46 893,28 15  
Шљивово 228 0,1067 1.653,14 88,20 15  
Шљивово 229 16,3736 8.263,48 67.651,46 15  
Шљивово 230 6,3157 1.653,16 5.220,43 15  
Доњи Ступањ 231 0,7222 1.472,47 531,71 15  
Доњи Ступањ 232 0,3470 5.853,11 1.015,51 15  
Доњи Ступањ 233 0,6031 6.290,73 1.896,97 15  
Доњи Ступањ 234 0,1285 2.842,88 182,65 15  
Доњи Ступањ 235 0,2912 4.820,74 701,90 15  
Доњи Ступањ 236 0,0850 5.672,82 241,10 15  

 

Доњи Ступањ 237 0,2543 7.231,14 919,44 15  
Доњи Ступањ 238 0,0674 1.653,12 55,71 15  
Лаћислед 239 0,0542 9.297,05 251,95 15  
Лаћислед 240 0,2865 9.297,00 1.331,80 15  
Мрмош 241 0,2123 8.169,62 867,21 15  
Мрмош 242 0,0454 8.263,44 187,58 15  
Укупно   427,6038        

 

 

 

 

 

 

 

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, у канцеларији бр 6 сваког радног дана од 9 до 14 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

Контакт особа Радица Џамић Старинац, тел. 037/3751-069.

 

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

 

КО Дана Од (часова)
Александровац 24.03.2021 9
Боботе 24.03.2021 9
Ботурићи 24.03.2021 9
Бзенице 24.03.2021 9
Дашница 24.03.2021 9
Доброљубци 24.03.2021 9
Доњи Ступањ 24.03.2021 9
Доњи Вратари 24.03.2021 9
Дренча 24.03.2021 9
Гаревина 24.03.2021 9
Горња Злегиња 24.03.2021 9
Горњи Ступањ 24.03.2021 9
Горњи Вратари 24.03.2021 9
Грчак 24.03.2021 9
Јелакци 24.03.2021 9
Кожетин 24.03.2021 9
Козница 24.03.2021 9
Лаћислед 24.03.2021 9
Латковац 24.03.2021 9
Лесеновци 24.03.2021 9

 

Лесковица 24.03.2021 9
Љубинци 24.03.2021 9
Мрмош 24.03.2021 9
Новаци 24.03.2021 9
Плеш 24.03.2021 9
Плоча 24.03.2021 9
Ракља 24.03.2021 9
Ратаје 24.03.2021 9
Рогавчина 24.03.2021 9
Рокци 24.03.2021 9
Руденице 24.03.2021 9
Шљивово 24.03.2021 9
Стањево 24.03.2021 9
Старци-Поповци 24.03.2021 9
Стрменица 24.03.2021 9
Стубал 24.03.2021 9
Суботица 24.03.2021 9
Трнавци 24.03.2021 9
Тржац 24.03.2021 9
Велика Врбница Горња 24.03.2021 9
Веља Глава 24.03.2021 9
Витково 24.03.2021 9
Вранштица 24.03.2021 9
Вражогрнци 24.03.2021 9

 

 

 

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у

 

државној својини за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се

утврђује пасиван статус .

 

 1. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

 1. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.

 

 

 1. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ број: 840-1147804- 22, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

 

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. Ако најповољнији понуђач одустане, најповољнијим понуђачем сматра се лице које је следеће по реду на ранг листи понуђача. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

 

 1. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.

 

 1. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.

 

 1. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и

 

физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

 • су у пасивном статусу;
 • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
 • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
 • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
 • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом:
 • за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.

 • за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ;

– за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

 

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке овог огласа доказује следећом докуменатацијом:

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

 

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

 

 1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка овог огласа и доказ о уплати депозита;
 2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
 3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из

 

обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа;

 

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 30.03.2021. године.

 

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

 

V

– Јавно надметање –

 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, и то:

 

 

КО Дана Почетак у (часова)
Александровац 08.04.2021 10:00
Боботе 08.04.2021 10:00
Ботурићи 08.04.2021 10:00
Бзенице 08.04.2021 10:00
Дашница 08.04.2021 10:00
Доброљубци 08.04.2021 10:00
Доњи Ступањ 08.04.2021 10:00
Доњи Вратари 08.04.2021 10:00
Дренча 08.04.2021 10:00
Гаревина 08.04.2021 10:00
Горња Злегиња 08.04.2021 10:00
Горњи Ступањ 08.04.2021 10:00
Горњи Вратари 08.04.2021 10:00
Грчак 08.04.2021 10:00
Јелакци 08.04.2021 10:00
Кожетин 08.04.2021 10:00
Козница 08.04.2021 10:00
Лаћислед 08.04.2021 10:00
Латковац 08.04.2021 10:00
Лесеновци 08.04.2021 10:00
Лесковица 08.04.2021 10:00
Љубинци 08.04.2021 10:00
Мрмош 08.04.2021 10:00
Новаци 08.04.2021 10:00
Плеш 08.04.2021 10:00
Плоча 08.04.2021 10:00
Ракља 08.04.2021 10:00

 

Ратаје 08.04.2021 10:00
Рогавчина 08.04.2021 10:00
Рокци 08.04.2021 10:00
Руденице 08.04.2021 10:00
Шљивово 08.04.2021 10:00
Стањево 08.04.2021 10:00
Старци-Поповци 08.04.2021 10:00
Стрменица 08.04.2021 10:00
Стубал 08.04.2021 10:00
Суботица 08.04.2021 10:00
Трнавци 08.04.2021 10:00
Тржац 08.04.2021 10:00
Велика Врбница Горња 08.04.2021 10:00
Веља Глава 08.04.2021 10:00
Витково 08.04.2021 10:00
Вранштица 08.04.2021 10:00
Вражогрнци 08.04.2021 10:00

 

 

 

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.

 

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

 

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда .

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине АЛЕКСАНДРОВАЦ.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

 

 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у дневном листу/службеном гласилу јединице локалне самоуправе/локалном листу/ на огласној табли општинске управе АЛЕКСАНДРОВАЦ и месним канцеларијама, и на веб презентацији општине АЛЕКСАНДРОВАЦ, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

 Број: 020-403-10/2020-01

Дана: 12.03.2021. године

Председник општине

                                                                            Председник општине

 

Др Мирко Михајловић

Print Friendly, PDF & Email