«

»

јул 17

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА У 2021.години

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА У 2021.години

У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

Ред. Бр. Број предмета Име и презиме Врста радова на издатим

дозволама

 
 1. 351-2931/2018-04 Вилимоновић Драги, Александровац Објекти на кп бр 888/1 КО Стањево
2. 351-1642/2018-04 Бићанин Милутин, Крушевица Објекат на кп бр 1599/2 КО Стубал
3. 351-12/2021-04 СПЦ Епархија крушевачка Објекти на кп бр 2856 и 2857 КО Лаћислед
4. 351-588/2017-04 Минић Драгиша, Александровац Објекти на кп бр 2796 КО Александровац
5. 351-25/2021-04 Ђукић Славко, Александровац Објекат на кп бр 2314/1 КО Александровац
6. 351-31/2021-04 Бићанин Радован, Александровац Објекти на кп бр 1697/7 КО Александровац
7. 351-80/2020-04 Општина Александровац Објекат на кп бр 3231 КО Александровац
8. 351-27/2021-04 Миленковић Милорад, Александровац Објекат на кп бр 1926 КО Александровац
9. 351-2831/2018-04 Жерађанин Велимир, Александровац Објекти на кп бр 1474/5 КО Александровац
10. 351-28/2021-04 Бабић Горан и Данијела, Београд Објекат на кп бр 3430 КО Александровац
11. 351-37/2021-04 Арсић Зоран, Боботе Објекат на кп бр 442 КО Боботе
12. 351-422/2017-04 Бошковић Томислав, Александровац Објекти на кп бр 3391 КО Александровац
13. 351-42/2021-04 Трифуновић Богосав, Београд Објекат на кп бр 578/4 КО Бзенице
14. 351-41/2021-04 Бабић Зоран, Плоча Објекат на кп бр 543 КО Ракља
15. 351-62/2021-04 Маринковић Радоје, Александровац Објекат на кп бр 3364/2 КО Александровац
16. 351-63/2021-04 Димитријевић Небојша, Александровац Објекат на кп бр 1047/3 КО Александровац
17. 351-543/2018-04 Јовановић Саша, Суботица Објекат на кп бр 1842/2 КО Суботица
18. 351-463/2010-04 Општина Александровац Објекти на кп бр 1234/1, 1234/2 и 1236 КО Ботурићи
19. 351-147/2010-04 Симић Драгиша, Дренча Објекат на кп бр 991/2 КО Дренча
20. 351-1637/2018-04 Судимац Милен, Стубал Објекат на кп бр 2790 и 2791 КО Стубал
21. 351-54/2021-04 Поповић Зоран, Велика Врбница горња Објекти на кп бр 671/2 КО Велика Врбница горња
22. 351-706/2010-04 Радуловић Радула, Александровац Објекат на кп бр 2687 КО Александровац
23. 351-332/2019-04 Џопалић Миломир, Кожетин Објекат на кп бр 386/1 КО Кожетин
24. 351-66/2021-04 Павловић Бојан, Доњи Ступањ Објекти на кп бр 6597 КО Доњи Ступањ
25. 351-77/2021-04 Палуровић Томислав, Александровац Објекат на кп бр 1054/1 КО Александровац
26. 351-83/2021-04 Палуровић Томислав, Александровац Објекат на кп бр 1054/1 КО Александровац
27. 351-84/2021-04 Палуровић Томислав, Александровац Објекат на кп бр 1054/1 КО Александровац
28. 351-969/2010-04 Партоњић Милутин, Александровац Објекти на кп бр 2843 КО Александровац
29. 351-78/2021-04 Михајловић Катарина, Александровац Објекти на кп бр 3052 КО Александровац
30. 351-364/2017-04 Рутић Братислав, Александровац Објекат на кп бр 3077 КО Александровац
31. 351-2987/2018-04 Чолић Драги, Александровац Објекат 1 на кп бр 900/7 КО Стањево
32. 351-330/2017-04 Михајловић Катарина, Александровац Објекат на кп бр 3078 КО Александровац
33. 351-684/2010-04 Гашић Милош, Доњи Вратари Објекат на кп бр 918/2 КО Доњи Вратари
34. 351-684-1/2010-04 Гашић Љубомир, Доњи Вратари Објекат на кп бр 918/2 КО Доњи Вратари
35. 351-1892/2010-04 Ђукић Миљко, Александровац Објекат на кп бр 586/1 КО Александровац
36. 351-1090/2010-04 Бошковић Младен, Александровац Објекат на кп бр 3371 КО Александровац
37. 351-2443/2018-04 Алексић Верољупка и Зоран, Венчац Објекти на кп бр 2242 КО Витково
38. 351-33/2021-040 Дуњић Милош, Александровац Објекат на кп бр 1499 и 1501  КО Александровац
39. 351-333/2010-04 Рилак Милан, Стањево Објекат на кп бр 368/42 КО Стањево
40. 351-795/2010-04 Недељковић Немања, Кожетин Објекат на кп бр 252/2 КО Кожетин
41. 351-123/2021-04 Жарковић Драган, Александровац Објекат на кп бр 3288/1КО Александровац
42. 351-407/2017-04 Тодоровић Радош, Кожетин Објекат на кп бр 616/1 КО Кожетин
43. 351-120/2021-04 Стефановић Смиља, Александровац Објекат на кп бр 3437 КО Александровац
44. 351-938/2010-04 Милићевић Милун, Александровац Објекти на кп бр 2868/1 КО Александровац
45. 351-132/2021-04 Миљаковић Надежда, Врњачка бања Објекти на кп бр 2622/4 КО Александровац
46. 351-812/2017-04 Пршић Драгомир, Данијела и Пршић Стаматовић Далиборка, Александровац Објекти на кп бр 3404 КО Александровац
47. 351-1802/2017-04 Ивковић Слободан, Тржац Објекат на кп бр 299 КО Тржац
48. 351-320/2017-04 Аздејковић Миливоје, Александровац Објекат на кп бр 3205/1 КО Александровац
49. 351-2891/2018-04 Џопалић Војислав, Стањево Објекат на кп бр 312/1 КО Стањево
50. 351-137/2021-04 Бошковић Славољуб, Стрменица Објекат на кп бр 662 КО Стрменица
51. 351-119/2021-04 Бонџић Небојша, Стањево Објекти на кп бр 662 КО Стањево
52. 351-111/2021-04 Видојевић Горданам Бзенице Објекат на кп бр 926/3 КО Бзенице
53. 351-1918/2010-04 Радуловић Малиша, Александровац Објекти на кп бр 1061/2 КО Александровац
54. 351-900/2010-04 Кричак Горица, Врњачка бања Објекат на кп бр 639/3 КО Бзенице
55. 351-2926/2018-04 Ђукић Зоран, Стањево Објекти на кп бр 339 КО Стањево
56. 351-1582/2010-04 Николић Сретеније и Томић Саша, Александровац Објекат на кп бр 2088 КО Александровац
57. 351-2595/2018-04 Чеврљаковић Мирољуб, Витково Објекти на кп бр 334 КО Витково
58. 351-2590/2018-04 Брборић Иван, Александровац Објекат на кп бр 970 КО Витково
 

59.

 

351-154/2021-04

 

Тасић Зоран, Александровац

 

Објекат на кп бр 394/3 КО Стањево

60. 351-26/2021-04 Слога еуропродукт ДОО Александровац Радови на објекту на кп бр 3115 КО Александровац
61. 351-156/2021-04 Дубовац Никола, Прибојевац Објекти на кп бр 2327 КО Ракља
62. 351-156-1/2021-04 Дубовац Никола, Прибојевац Објекти на кп бр 2515 КО Ракља
63. 351-1095/2010-04 Миљаковић Радован, Кожетин Објекат на кп бр 316 КО Кожетин
64. 351-163/2021-04 Дуњић Мијат и Милан Објекти на кп бр 691/1 КО Александровац
65. 351-171/2021-04 Ћалић Драгослав, Ржаница Објекти на кп  бр 2502 КО Ржаница
66. 351-173/2021-04 Стојаковић Миломир, Кожетин Објекат на кп бр 170/8 КО Кожетин
67. 351-2755/2018-04 Вукашиновић Раде, Пуховац Објекат на кп бр 2037/1 КО Пуховац
68. 351-182/2021-04 Миљаковић Слободан, Александровац Објекат на кп бр 2836 КО Александровац
69. 351-2699/2018-04 Живадиновић Миломир, Латковац Објекти на кп бр 3417/2, 3661 и 3659 КО Латковац
70. 351-181/2021-04 Бежановић Драган, Александровац Објекти на кп бр 2461 КО Александровац
71. 351-654/2010-04 Јотић Миливоје, Петроварадин Објекат на кп бр 433/1 КО Шљивово
72. 351-173-1/2021-4 Стојаковић Миломир, Кожетин Објекат на кп бр 235/2 КО Кожетин
73. 351-194/2021-04 Васиљковић Милован, Јелакци Објекат на кп бр 1759/3 КО Александровац
74. 351-196/2021-04 Рунз Даница и Паус Каповић Ружица Објекат на кп бр 3140 КО Александровац
75. 351-2573/2018-04 Рилак Раденко, Витково Објекат на кп бр 1652/2 КО Витково
76. 351-426/2017-04 Бачевић Миљко, Кожетин Објекат на кп бр 616/1 КО Кожетин
77. 351-468/2010-04 Дуњић Мирослав, Александровац Објекат на кп бр 2510/1 КО Александровац
78. 351-146/2010-04 Јовановић Србислав, Александровац Објекти на кп бр 1022/1 КО Александровац
79. 351-2476/2018-04 Радичевић Миленко, Витково Објекат на кп бр 834 КО Витково
80. 351-265/2010-04 Раденковић Радиша, Латковац Објекат на кп бр 3525 КО Латковац
81. 351-2451-2/2018-04 Тодоровић Милош, Венчац Објеакт на кп бр 2645 КО Витково
82. 351-222/2021-04 Стевановић Миливоје, Горњи Милановац Објекат на кп бр 2495 КО Ратаје
83. 351-1523/2010-04 Варинац Предраг, Љубинци Објекат на кп бр 1792/3 КО Велика Врбница доња
84. 351-3002/2018-04 Ћирић Милан, Београд Објекти на кп бр 354 КО Стањево
85. 351-1495/2010-04 Тодоровић Драган, Темерин Објекат на кп бр 1622 и 1620 КО Дашница
86. 351-167/2021-04 Рајчић Драга, Жарковић Микица и Милан, Кожетин Објекат на кп бр 494/1 КО Кожетин
87. 351-1856/2010-04 Луковић Младен, Ботурићи Објекат на кп бр 1455/1 и 1455/2 КО Ботурићи
88. 351-386/2017-04 Ћоћић Зоран, Александровац Објекат ма кп бр 1806/18 КО Александровац
89. 351-236/2021-04 Максић Милосав, Александровац Објекат на кп бр 2779/7 КО Александровац
90. 351-249/2021-04 Перић Зоран, Александровац Објекат на кп бр 1212/5 КО Александровац
91. 351-462/2017-04 Џамић Драгомир, Александровац Објекат на кп бр 3152/1 КО Александровац
92. 351-238/2021-04 Прибановић Радован, Александровац Објекат на кп бр 3402/1 и 3402/2 КО Александровац
93. 351-246/2021-04 Николић Љубодраг, Доњи Ступањ Објекти на кп бр 2605/2 КО Доњи Ступањ
94. 351-246-1/2021-04 Николић Љубодраг, Доњи Ступањ Објекти на кп бр 2605/2 и 2604/3 КО Доњи Ступањ
95. 351-657/2010-04 Ђукић Зоран, Мала Ракља Објекат на кп бр 481/2 КО Ракља
96. 351-1653/2018-04 Лапчевић Снежана, Стубал Објекат на кп бр 3002 КО Стубал
97. 351-523/2010-04 Михајловић Милица, Миломир и Мирко, Александровац Објекат на кп бр 2822 КО Александровац
98. 351-280/2021-04 Слога еуропродукт ДОО Александровац Објекат на кп бр 405 КО Стањево
99. 351-21/2010-04 Џамић Дејан, Велика Врница горња Објекат на кп бр 2936 КО Александровац
100. 351-268/2021-04 Богдановић Дејан, Александровац Објекат на кп бр 2635/1 и 2635/2 КО Александровац
101. 351-349/2019-04 Филиповић Марија, Кожетин Објекат на кп бр 233/4 КО Кожетин
102. 351-2481/2018-04 Радмановић Славољуб, Витково Објекат на кп бр 836/2 КО Витково
103. 351-2785/2018-04 Јовановић Љубисав, Пуховац Објекти на кп бр 2139/2 КО Пуховац
104. 351-2972/2018-04 Милошевић Драган, Стањево Објекат на кп бр 1020/12 КО Стањево
105. 351-315/2021-04 Виломоновић Рада, Александровац Објекти на кп бр 2633 КО Александровац
106. 351-304/2021-04 Милићевић Сава, Александровац Објекат на кп бр 1801/17 КО Александровац
107. 351-365/2017-04 Ђурић Светозар, Александровац Објекат на кп бр 2743 КО Александровац
108. 351-173-2/2021-04 Стојаковић Миломир, Кожетин Објекат на кп бр 170/8 КО Кожетин
109. 351-331/2021-04 Ђаковић Миладин и Горан, Александровац Објекти на кп бр 3211/2 КО Александровац
110. 351-1683/2018-04 Лапчевић Ружица, Стубал Објекат на кп бр 3028/3 КО Стубал
111. 351-64/2014-04 Цветковић Томислав, Александровац Објекат на кп бр 394/1 КО Стањево
112. 351-1108/2018-04 Филиповић Милен, Доњи Ступањ Објекти на кп бр 3382 КО Доњи Ступањ
113. 351-2950/2018-04 Лачњевац Младен, Стањево Објекат на кп бр 320/1 КО Стањево
114. 351-377/2021-04 Џопалић Миломир, Александровац Објекат на кп бр 1047/2 КО Александровац
115. 351-320/2016-04 Трифуновић Срећко, Прибојевац Објекат на кп бр 781/6 КО Витково
116. 351-320-1/2016-04 Трифуновић Срећко, Прибојевац Објекат на кп бр 781/5 КО Витково
117. 351-563/2010-04 Вулетић Милорад, Лаћислед Објекат на кп бр 1824/1 КО Лаћислед
118. 351-311/2021-04 Радосављевић Драган, Александровац Објекти на кп бр 3269/1 КО Александровац
119. 351-136/2021-04 Михајловић Мирко, Александровац Објеакт на кп бр 2822 КО Александровац
120. 351-490/2018-04 Вучковић Милисав, Суботица Објекат на кп бр 2133 КО Суботица
121. 351-277/2021-04 Рачић Слободан, Александровац Објекат на кп бр 3475 КО Александровац
           

 

 

Print Friendly, PDF & Email