Arhiva po kategoriji: Општинска управа

феб 07

План јавних набавки Општинске управе Општине Александровац за 2018.годину

План јавних набавки Општинске управе Општине Александровац за 2018.годину број 404-37/2018 од 05.02.2018.године.

феб 02

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

            На основу члана 52 Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014), члана 62. Статута општине Александровац  (,, Службени лист општине Александровац“ број: 7/08,1/12, 13/12, 3/13 ,11/16 и 4/17) и члана 4 Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (”Сл. …

Nastaviti čitanje »

дец 25

Одлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација за 2018. годину

            На основу члана 138,став 1 и 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александроац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр.4/2017), члана 52. Закона о ликалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14-други закон, …

Nastaviti čitanje »

» Novije objave